Modeldocumenten GDPR

Modeldocumenten GDPR

Hoe gebruik je de handleiding en modeldocumenten van BZB-Fedafin om GDPR-proof te zijn?
€ 50,00 TVAC

Membre de BZB-Fedafin: € 50,00

Exclusivement pour les membres de BZB-Fedafin
Une question sur cette formation ? Contactez-nous.

Op 25 mei 2018 zijn de nieuwe privacyregels in werking getreden, die je als tussenpersoon ook moet naleven. Je moet kunnen aantonen welke persoonsgegevens je verzamelt, waarvoor je ze gebruikt en hoe je ze beveiligt. Daarvoor kan je de handleiding en modeldocumenten gebruiken die BZB-Fedafin haar leden ter beschikking stelt.

Doelstelling

Deze workshop helpt je om je kantoor 'GDPR-proof ' te maken aan de hand van een stappenplan en verscheidene modeldocumenten van BZB-Fedafin.

Doelgroep

 • De zelfstandige financiële tussenpersoon
 • Medewerkers van de zelfstandige financiële tussenpersoon

Lesinhoud

 • Breng in kaart welke gegevens je verwerkt
 • Breng in kaart hoe je de gegevens verwerkt
 • Breng je beveiligingsmaatregelen in kaart
 • De rechten van de betrokkenen
 • Informeer de betrokkenen
 • Stel verwerkersovereenkomsten op
 • Informeer je personeel
 • Voorzie een procedure voor datalekken
 • Ga na of je een DPO of een DPIA nodig hebt
 • Sander Vanderheyde

  Sander Vanderheyde

  Sander Vanderheyde is actief in het ondernemingsrecht, waaronder intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, softwarebescherming, databanken, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht), privacy, handelstussenpersonen (agentuur, concessie, distributie) en marktpraktijken. Hij is master in de rechten (UGent, 2011) en behaalde eveneens het diploma van master in de intellectuele rechten (HUB, 2012). Sander behaalde verder het certificaat van ‘Data Protection Officer’. Sander is sinds 2012 lid van de Gentse Balie.

Le matériel pédagogique n'est disponible que pour les participants

Link 21

Welvaartstraat 14
2200 Herentals (Anvers)

Edfin est une initiative de BZB-Fedafin

Edfin asbl - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be