Loonoptimalisatie

Loonoptimalisatie

Inzicht in de mogelijkheden van loonoptimalisatie in een zelfstandig kantoor
€ 169,40 TVAC

Membre de BZB-Fedafin: € 84,70

Inscriptions clôturées à la date sélectionnée
Une question sur cette formation ? Contactez-nous.

Dit seminarie verstrekt een duidelijk inzicht in de mogelijkheden van loonoptimalisatie voor de zelfstandige agent, waarbij een actief beheer van de loonkost centraal staat. Dit actief beheren van de loonkost kan tot verschillende resultaten leiden. Van een vermindering van de globale loonkost, tot het uitwerken van een systeem van geoptimaliseerde variabele beloning, of het verhogen van de netto-verloning van de medewerkers zonder bijkomende verhoging van de loonstructuur (vb verhoging van de aantrekkelijkheid van het loonpakket, het implementeren van een concurrentieel loon, etc.).

Uiteindelijk bepaalt de zelfstandige agent zelf in welke context en voor welke doelstelling de loonoptimalisatie wordt aangewend.

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding heeft de zelfstandige agent een duidelijk inzicht in de mogelijkheden van loonoptimalisatie en kan hij onmiddellijk een nieuw loonbeleid implementeren, waardoor besparingen of optimalisaties op zeer korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Zowel ten aanzien van de bestaande medewerkers, als eventuele toekomstige medewerkers.

Doelgroep

Het seminarie richt zich tot zelfstandige agenten, die met personeelsleden werken en een bijzondere interesse tonen voor het optimaliseren van hun loonbeleid. Het seminarie legt de focus op de loonoptimalisatie van de eigen medewerkers, en niet op de eigen verloning van de zelfstandige agent.

Lesinhoud

Het seminarie omvat vier delen.

 • Een eerste deel besteedt aandacht aan een aantal wettelijke verplichtingen omtrent het betalen van het minimumloon. Dit aan de  hand van de Loonbeschermingswet en de collectieve arbeidsovereenkomsten van het PC 341. Ook wordt een inzicht geschetst in een aantal verboden technieken van loonoptimalisatie, en de risico’s verbonden aan sommige looninbreuken. Hierbij komt zowel de strafrechtelijke als burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de zelfstandige agent aan bod. Ook wordt nagegaan op welk ogenblik men het best bepaalde voordelen toekent of optimaliseert (vb. bij de aanwerving, een overdracht, bij een promotie, etc.).
   
 • Het tweede luik analyseert de verschillende mogelijkheden tot het optimaliseren van het loon van een individuele medewerker. De meest courante technieken zoals het gebruik van maaltijdcheques, representatiekosten, sport & cultuurcheques, cadeau’s, woon-werkvergoeding, dagververgoedingen, verzekeringsvoordelen (oa hospitalisatie- en groepsverzekeringen), eenmalige bonussen, retentiepremies, liberaliteiten, voordelen in natura (PC, GSM, internet, etc.) komen aan bod. Bovendien wordt aandacht geschonken aan bijzondere voordelen waaronder de implementatie van een (mini-) cafetariaplan, bedrijfsfietsen, mobiliteitsvergoedingen, bedrijfswagens, opleidingen, kortingen op eigen producten, enz. Binnen hetzelfde kader wordt geanalyseerd welke voorzorgsmaatregelen bij de toekenning dienen te worden getroffen (o.a. aanpassing van de individuele arbeidsovereenkomst, opmaak van policies, indekking van het herkwalificatierisico, etc.).
   
 • Het derde deel bekijkt de mogelijkheden van een vernieuwd loonbeleid op het collectieve niveau. Hier wordt het kantoor als een geheel beschouwd, waarbij bepaalde vormen van loonoptimalisatie aan het voltallige personeel of een bepaalde categorie van personeelsleden worden toegekend. Technieken die worden toegelicht zijn oa het actief gebruik van de winstpremie (wet 22 mei 2001), de niet-recurrente bonus (CAO nr 90), warranten, innovatiepremies, uitgestelde bezoldigingen, het gebruik van verschillende vennootschappen als onderscheidingscriterium, etc. Meer in detail wordt ingegaan in de opmaak en inhoud van de bijhorende documenten (oa opmaak toetredingsakte, differentiatie, voorwaarden, duur van de toekenning, etc).
   
 • Tot slot wordt afgerond de verdere methodologische uitwerking van een concreet plan van aanpak. Welke maatregelen moet de zelfstandige agent nemen om dergelijke geoptimaliseerd loonbeleid in te voeren (timing en acties)? Ook wordt toegelicht welke hulp hierbij kan worden geboden, en dit in het kader van de werking van BZB-Fedafin (o.a. bijstand, kostprijs, gemiddelde pay-back van de investering, inschatting van de opbrengst, etc.).
 • Joris De Wortelaer

  Joris De Wortelaer

  Joris is Licentiaat in de rechten (1991), Bijzonder Licentiaat in het Sociaal Recht (1992), en houder van diverse postgraduaten waaronder Human Resources Management (UA) en Risk-Management (UA), en genoot verder verschillende analoge opleidingen (Financieel Beleid – UA) en Europees Sociaal Recht (Bologna).
  Joris was gedurende meer dan 20 jaar human resources manager binnen de financiële sector, met eindverantwoordelijkheid inzake sociaal recht, collectieve relaties, compensation & benefits, HR finance, aanvullende pensioen en welzijnsbeleid. Joris is eveneens assistent aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel, met een focus op rechtsmethodologie en sociaal recht.

Le matériel pédagogique n'est disponible que pour les participants

BZB-Fedafin

Einestraat 21
9700 Oudenaarde (Flandre-Orientale)

Edfin est une initiative de BZB-Fedafin

Edfin asbl - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be