Workshop na inspectie antiwitwas

Workshop na inspectie antiwitwas

BZB-Fedafin begeleidt leden na inspectie antiwitwas
Formation gratuite
Exclusivement pour les membres de BZB-Fedafin
Une question sur cette formation ? Contactez-nous.

Heb je een inspectie van de FSMA inzake antiwitwas achter de rug en zit je met vragen over de acties die de FSMA van je verwacht? Dan kan je inschrijven voor een workshop waarbij Luc Willems je persoonlijk op weg helpt om je in orde te stellen. BZB-Fedafin biedt deze gratis aan. 

Doelgroep

Deze workshop is enkel bedoeld voor leden van BZB-Fedafin die een inspectie achter de rug hebben en nu een actieplan moeten opstellen.

  • Luc Willems

    Luc Willems

    Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht. Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.

Le matériel pédagogique n'est disponible que pour les participants

BZB-Fedafin

Einestraat 21
9700 Oudenaarde (Flandre-Orientale)

Edfin est une initiative de BZB-Fedafin

Edfin asbl - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be