Advisor in Personal Financial Planning

Advisor in Personal Financial Planning

Opleiding van HoGent waarbij je via een pakket van 4 onderdelen wordt wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen van financiële producten en markten.
€ 1950,- vrijstelling van BTW
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Programma

Via een pakket van 4 opleidingsonderdelen: beurs en beleggingen, personenbelasting, toepassingen op portefeuillebeheer en vermogensplanning word je wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen van financiële producten en de financiële markten.

Lesinhoud

Beurs en beleggingen: Meer informatie over dit opleidingsonderdeel kan je hier vinden.

 • De vermogensvorming
 • De beurs
 • Beleggen en macro-economie
 • Spaarproducten (spaarrekening, kasbon, termijnrekening, staatsbon)
 • Verzekeringsbon en verzekeringsrekening
 • Obligaties en obligatiemarkten
 • Aandelen en aandelenbeurzen
 • Afgeleide producten (opties, warrants, turbo’s, futures)
 • Onroerende goederen, Vastgoed BEVAKS en vastgoedcertificaten
 • Beleggingsfondsen en trackers
 • Pensioensparen
 • Grondstoffen

Personenbelasting: Meer informatie over dit opleidingsonderdeel kan je hier vinden.

 • Basisbegrippen (belastingplichtige, inkomstenjaar, aanslagjaar, gezamenlijk belastbare inkomsten, afzonderlijk belastbare inkomsten, aangifte, aanslag,…)
 • Kenmerken van de personenbelasting (jaarlijks, progressieve tarieven,…)
 • Inleiding procedure
 • Persoonlijke gegevens en gezinslasten
 • Inkomsten van onroerende goederen
 • Beroepsinkomsten uit deel 1 van de aangifte en beroepskosten
 • Roerende inkomsten
 • Ontvangen onderhoudsuitkeringen: aangifte en belastbaar bedrag
 • Aftrekbare bestedingen: de uitkeringen tot onderhoud
 • Uitgaven die recht geven op een gewestelijke belastingvermindering
 • Uitgaven die recht geven op een federale belastingvermindering
 • Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel
 • Bepaling van het belastbaar inkomen en van de verschuldigde belasting

Toepassingen op portefeuillebeheer: Meer informatie over dit opleidingsonderdeel kan je hier vinden.

 • Principes van strategische en tactische portefeuillesamenstelling
 • Aandelenselectie op basis van fundamentele analyse, technische analyse en relatieve performance
 • Obligatieselectie
 • Fondsenselectie
 • Gebruik van derivaten
 • Opvolgen, beheren en afdekken van portefeuilles

Vermogensplanning: Meer informatie over dit opleidingsonderdeel kan je hier vinden.

 • Doelstelling successie- en vermogensplanning
 • Basisprincipes erfrecht, huwelijksvermogenrecht, erfbelasting en registratiebelasting (toegespitst op de schenkbelasting)
 • Technieken van successie- en vermogensplanning
  - Bedingen binnen en buiten het huwelijkscontract - samenwoningscontract
  - Testament
  - Schenking: soorten schenkingen en fiscale gevolgen
  - Levensverzekeringen
  - Andere technieken en recente evoluties
 • Toepassingen en cases

Doelgroep

De opleiding is interessant voor iedereen die meer wil weten over financiële producten, fiscaliteit in de privésfeer, samenstellen van beleggingsportefeuilles en successie- en vermogensplanning.

Bijkomende informatie

 • Het programma wordt aangeboden via een online leerpad op het leerplatform Chamilo van Hogent. Na betaling van de opleiding via Edfin, kan je via je Edfin profiel toegang krijgen tot het Chamilo leerplatform.
 • Meer info over de 4 onderdelen en de data kan je vinden op de detailpagina per onderdeel. 
 • Je kan ervoor kiezen om de verschillende modules te volgen en vervolgens online een korte test over de lesinhoud af te leggen per module. Je dient in dit geval minimaal 50% op de test te halen om een attest met gereglementeerde bijscholingspunten voor per module te bekomen
 • Je kan er ook voor kiezen om van elk onderdeel een schriftelijk examen af te leggen. Als je hiervoor slaagt, krijg je voor elk onderdeel een credit attest. Slaag je voor de 4 opleidingsonderdelen, dan bekom je het attest 'Advisor in Personal Financial Planning'. De data voor de schriftelijke examens worden meegedeeld door HoGent.

 

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be