Update personenbelasting

Update personenbelasting

Gericht op tussenpersonen die hun klanten bijstaan bij het indienen van de aangifte.
€ 181,50 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Lid van BZB-Fedafin:

Gratis

Medewerker PC 341:

Gratis

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

In deze opleiding worden alle wijzigingen in de aangifte van de personenbelasting aj. 2021 toegelicht. Ook de nieuwe fiscale maatregelen voor 2021 (aj. 2022) komen aan bod.

Doelstelling

Op het einde van de opleiding hebben de deelnemers een volledig overzicht van de nieuwigheden in de aangifte van de personenbelasting aj. 2021. Alle fiscale nieuwigheden voor aanslagjaar 2021 en later komen aan bod. Ook de nieuwigheden in de woonfiscaliteit en inzake levensverzekeringen komen uitgebreid aan bod. De vele fiscale maatregelen genomen in de strijd tegen COVID 19 worden grondig toegelicht.

De deelnemers kunnen voor hun klanten een aangifte optimaal invullen en de aanslag/berekening toelichten, alsook fiscaal advies geven over de nieuwe fiscale maatregelen. Ze kunnen fiscale optimalisaties m.b.t. levensverzekeringen voor hun klanten voorstellen.   

Doelgroep

 • De nodige voorkennis/ervaring inzake fiscaliteit is noodzakelijk.
 • Alle deelnemers vullen reeds verschillende jaren de aangifte voor hun klanten in.
 • Gratis voor medewerkers PC 341.

Lesinhoud

Volgende (nieuwe) fiscale thema's komen aan bod:

 • De vele fiscale maatregelen genomen in de strijd tegen COVID-19.
 • Hoe worden de tijdelijke corona-werkloosheidsuitkeringen belast?
 • Hoe worden de uitkeringen in het kader van het corona-overbruggingsrecht belast?
 • Woonkredieten en levensverzekering: de correcte aangifte voor aj. 2021
 • Een stand van zaken over het (elektronische) voorstel van vereenvoudigde aangifte
 • De wijzigingen in de gezinsfiscaliteit
 • De belasting van buitenlandse onroerende goederen
 • De hervorming van de aftrek voor autokosten  
 • De belastingvrijstelling voor vrijwillige overuren
 • De belastingvrijstelling voor intresten en dividenden: een stand van zaken.
 • De nieuwe federale belastingverminderingen
 • Een update van de ‘bestaande’ en ‘afgeschafte’ gewestelijke belastingverminderingen (o.a. dienstencheques)
 • De verhoogde belastingvermindering voor giften
 • De afschaffing van het ‘onbelast bijverdienen’ en de nieuwe regeling voor verenigingswerkers in de sportsector.
 • De afschaffing van de taks op de effectenrekeningen en de TER 2.0
 • De ‘versterkte’ winwinlening, de nieuwe proxi-lening en de ’versoepelde’ coup de pouce-lening
 • Update 2e pijler: VAPW, POZ, noties ‘effectief actief’ en ‘volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving’, corona-maatregelen …
 • En veel meer …

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

Belangrijke informatie

 • Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba
 • Het Webinar zal doorgaan via Zoom. De link om deel te nemen, vind je op de dag van het Webinar terug op deze pagina.
 • Na het webinar ontvang je per mail een korte test over de besproken materie. Het slagen voor deze test is noodzakelijk om het attest permanente bijscholing te verkrijgen. Meer info hierover krijg je in onze webinar-richtlijnen.
 • Als je recht hebt op het attest permanente bijscholing, kan je dit enkele dagen na het webinar hier downloaden.
 • Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van de webinars.
 • Pieter Debbaut

  Pieter Debbaut

  Werkgevers:
  09/99 – 10/00: Centea (Crelan), kredietbeheerder
  11/00 – 08/14: IVKA vzw, Docent studie -en vormingsdienst
  09/14 – 04/20: Tax Management Ergo Insurance nv
  05/20 - ... : Liantis, fiscaal adviseur

  Bijkomende activiteiten:
  - Eindredacteur en auteur Belastinggids (Pelckmans Pro)
  - Gastdocent: Karel de Grote Hogeschool Antwerpen en FHS/KULeuven

  Gastspreker voor:
  - beroepsverenigingen: BIBF, KVABB, MAB, BAB, VABF ...
  - opleidingscentra: Syntra, Fiscaal Informatief (Kluwer), Van Belleghem Opleidingen (Kluwer), KennisAteliers, Lexalert ...
  - financiële instellingen: KBC, DVV, Belfius, P&V, Vivium ...

  Auteur van fiscale artikels voor o.a. Praktijkboek Directe Belastingen (Uitgeverij Wolters Kluwer ism FHS), Knack/Trends/Moneytalk ...

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be