Update hypotheek- en woonfiscaliteit 2024

Update hypotheek- en woonfiscaliteit 2024

De opleiding licht de gewestelijke en federale woonfiscaliteit toe, zowel voor bestaande/nieuwe hypothecaire leningen en gebonden levensverzekeringen.
€ 242,00 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin:

Gratis

Nog geen lid? Sluit je nu aan en geniet van het voordeeltarief.

Medewerker PC 341:

Gratis

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelstelling

Op het einde van de opleiding hebben de deelnemers een volledig overzicht van de woonfiscaliteit in het Vlaams (en Brussels) gewest. Alle nieuwigheden van vak IX van de aangifte van de personenbelasting aj. 2024 komen aan bod. Ook de federale regels inzake woonkredieten en levensverzekeringen worden toegelicht. De afschaffing of het uitdoven van de Vlaamse woonbonus met ingang van 1 januari 2020 en de afschaffing van het federaal voordeel langetermijnsparen voor leningen gesloten vanaf 1 januari 2024 wordt uitgebreid besproken. Ook de fiscaliteit van een wederopname, herfinanciering, pandwissel … komen aan bod. De deelnemers kunnen voor hun klanten de uitgaven van de lening(en) en de gebonden levensverzekering optimaal in de aangifte invullen en de aanslag/berekening toelichten.

De deelnemers kunnen een correct fiscaal advies inzake leningen en levensverzekeringen geven. Ze kunnen fiscale optimalisaties m.b.t. levensverzekeringen voor hun klanten voorstellen.     

Doelgroep

 • De nodige voorkennis/ervaring inzake fiscaliteit is absoluut noodzakelijk.
 • Alle deelnemers vullen reeds verschillende jaren de aangifte voor hun klanten in, of adviseren hun klanten reeds verschillende jaren m.b.t. hypothecaire kredieten.
 • Gratis voor medewerkers PC 341

Lesinhoud

 • woonfiscaliteit – leningen/levensverzekeringen aangegaan uiterlijk 31/12/19: (geïntegreerde) Vlaamse woonbonus
 • woonfiscaliteit van leningen/levensverzekeringen aangegaan vanaf 2020 (einde van de Vlaamse woonbonus): wat zijn de mogelijkheden/opportuniteiten
 • (het einde van) de federale voordelen voor het verwerven van een 2e, 3e … woning: wat zijn de mogelijkheden/opportuniteiten
 • de combinaties van verschillende leningen voor dezelfde eigen woning
 • de combinaties van verschillende leningen voor verschillende woningen
 • specifieke thema’s: herfinancieren, pandwissel, zorgwonen …

Belangrijke informatie

 • Sofuba-opleiding in samenwerking met Edfin
 • Pieter Debbaut

  Pieter Debbaut

  Pieter Debbaut is Tax Adviseur bij Liantis en docent aan de Fiscale Hogeschool. Hij startte zijn loopbaan als kredietbeheerder bij Centea en was van 2000 tot 2014 docent bij de studie- en vormingsdienst van ERGO. Daarna was hij bij ERGO aan de slag als Tax Manager. Hij is mede-auteur van diverse fiscale uitgaven (zowel boek als artikels) en al vele jaren een gewaardeerd fiscaal docent.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Huis van de Bouw

Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde (Oost-Vlaanderen)

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.

Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company