Personenbelasting

Personenbelasting

Via deze opleiding van HoGent ben je in staat de jaarlijkse aangifte correct in te vullen, en het ontvangen aanslagbiljet juist te interpreteren.
€ 455,- vrijstelling van BTW
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Programma

Hier leer je alle basisbegrippen uit de personenbelasting, de belasting waar iedereen jaarlijks mee te maken krijgt, maar voor velen een niet te doorgronden kluwen is.

Je moet via deze opleiding in staat zijn om zelfstandig de jaarlijkse aangifte correct in te vullen, en nadien het ontvangen aanslagbiljet (= de belastingberekening, dat leidt tot “te betalen belastingen” of “terug te vorderen belastingen”) juist te interpreteren.

Doelstelling

 • Je leert de fiscale documenten en wettelijk vereiste stukken inzake personenbelasting toelichten
 • Je leert de fiscale procedures inzake personenbelasting weergeven.
 • Je leert de belastbare inkomsten van natuurlijke personen weergeven
 • Je leert de aftrekbare kosten/bestedingen in de personenbelasting beschrijven en berekenen.
 • Je leert de aangifte personenbelasting en de inhoud van de verschillende vakken verduidelijken.
 • Tenslotte leer je een aangifte in de personenbelasting optimaal invullen, het gezamenlijk, belastbaar inkomen en de belasting berekenen.

Doelgroep

De opleiding is interessant voor iedereen die de basisbeginselen van de personenbelasting onder de knie wil krijgen, met het accent op de financiële- en verzekeringswereld.

Lesinhoud

Studie van de personenbelasting:

 • Basisbegrippen (belastingplichtige, inkomstenjaar, aanslagjaar, gezamenlijk belastbare inkomsten, afzonderlijk belastbare inkomsten, aangifte, aanslag,…)
 • Kenmerken van de personenbelasting (jaarlijks, progressieve tarieven,…)
 • Inleiding procedure
 • Persoonlijke gegevens en gezinslasten
 • Inkomsten van onroerende goederen
 • Beroepsinkomsten uit deel 1 van de aangifte en beroepskosten
 • Roerende inkomsten
 • Ontvangen onderhoudsuitkeringen: aangifte en belastbaar bedrag
 • Aftrekbare bestedingen: de uitkeringen tot onderhoud
 • Uitgaven die recht geven op een gewestelijke belastingvermindering
 • Uitgaven die recht geven op een federale belastingvermindering
 • Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht geven op een belastingvoordeel
 • Bepaling van het belastbaar inkomen en van de verschuldigde belasting

Bijkomende informatie

 • Het programma wordt aangeboden via een online leerpad op het leerplatform Chamilo van Hogent. Na betaling van de opleiding via Edfin, kan je via je Edfin profiel toegang krijgen tot het Chamilo leerplatform.
 • Deze opleiding maakt deel uit van het programma 'Advisor in Personal Financial Planning'. Dit programma bestaat uit 4 opleidingsonderdelen. Klik hier voor een overzicht. Je kan voor elk onderdeel apart inschrijven, of voor het volledige programma. 
 • Dit onderdeel zal online starten vanaf 27 september. Daarna worden wekelijks lessen toegevoegd aan het leerplatform tot 24 december 2021. Je kan op eigen tempo de lessen volgen. Je krijgt toegang tot de lessen tot september 2022. 
 • Je kan ervoor kiezen om deze module te volgen en vervolgens online een korte test over de lesinhoud af te leggen. Je dient in dit geval minimaal 50% op de test te halen om een attest met gereglementeerde bijscholingspunten voor deze module te bekomen
 • Je kan er ook voor kiezen om van dit onderdeel een schriftelijk examen af te leggen. Als je hiervoor slaagt, krijg je voor dit onderdeel een credit attest. Slaag je voor de 4 opleidingsonderdelen (voor een overzicht, klik hier), dan bekom je het attest 'Advisor in Personal Financial Planning'. De data voor de schriftelijke examens worden meegedeeld door HoGent.
 • Het lesmateriaal bestaat uit de powerpoints, uitgewerkte oefeningen in Excel en vele uitgewerkte voorbeelden.
 • Er zijn ook twee live contactmomenten, online, waarbij de docent verdere uitleg verstrekt bij moeilijkere stukken leerstof, en waarbij ook vragen van de studenten worden beantwoord. Data worden gecommuniceerd via HoGent.

 

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be