Lichamelijke letsels (takken 1, 10 en 13)

Lichamelijke letsels (takken 1, 10 en 13)

Basiskennis van de terminologie inzake lichamelijke letsels en het beheer van de courante schadegevallen lichamelijke letsels.
€ 1070,- vrijstelling van BTW
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelgroep

Voor elke starter in lichamelijke letsels

Doelstelling

Op het einde van de opleiding hebben de deelnemers een basiskennis van de terminologie terzake en zijn zij in staat om het beheer te doen van de courante schadegevallen lichamelijke letsels.

Inhoud

 • Ongeschiktheid – Invaliditeit (TO, BO, esthetische ongeschiktheid) Waarover gaat het precies?
 • Hoe vergoedt men huishoudschade?
 • Wat is de rol van de MME (medische minnelijke expertise)? Wat is de draagwijdte ervan?
 • Wat is kapitalisatie? Hoe wordt ze toegepast?
 • Houdt men rekening met de tegemoetkomingen van het ziekenfonds?
 • Welke rol speelt de arbeidsongevallenverzekeraar?
 • Wie is een zwakke weggebruiker?
 • En als het slachtoffer overleden is – hoe wordt zijn familie vergoed?


1. Algemeen deel

 • Het begrip “Schade”
 • Soorten Schade
 • De klassieke voorwaarden van de schadeloosstelling
 • Het bewijs van de schade – de expertise
 • De aanspraakgerechtigden op schadevergoeding
 • De begroting van de schade

2. Lichamelijke schade

 • Geneeskosten
 • Materiële schade
 • Morele schade
 • Hulp van derden

3. Dood

 • Begrafeniskosten
 • Materiële schade
 • Morele schade

4. De Intresten

5. Kwijting – Dading

 • Hun draagwijdte tussen partijen
 • De tegenstelbaarheid t.a.v. De gesubrogeerden

6. De conventie Onschuldige slachtoffers

Examen

Deze opleiding kan gevolgd worden ter voorbereiding op het examen:

 • Eveline Van Den Hout

  Eveline Van Den Hout

  Is licentiate in de Rechten met meer dan 25 jaar ervaring in zware letselschades gemeen recht. Ze is lid van het redactiecomité van het Tijdschrift voor Verzekeringen en sinds 6 jaar lid van de raad van bestuur van VVJ vzw als vice-voorzitster en voorzitster.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be