Levensverzekeringen met een beleggingscomponent (takken 21, 23 en 26)

Levensverzekeringen met een beleggingscomponent (takken 21, 23 en 26)

Leer de levensverzekering met een beleggingscomponent kennen.
€ 440,- vrijstelling van BTW
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelgroep

 • Iedere starter in de levensverzekering met beleggingscomponent.
 • Iedereen die zich wil voorbereiden op het Certassur-examen ‘Module 4’ om een attest beroepskennis te behalen:
  • verantwoordelijken voor de distributie (VD);
  • verzekeringstussenpersonen, nevenverzekeringstussenpersonen en herverzekeringstussenpersonen;
  • effectieve leiders (die de facto verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden inzake verzekerings- of herverzekeringsdistributie).

Let op: kandidaten die in het kader van hun beroepskennis ‘Module 4 - Levensverzekeringen met een beleggingscomponent’ moeten kennen, dienen ook ‘Module 3 - Levensverzekeringen - algemene module’ te kennen.

 • Iedereen die zich wil bijscholen op het gebied van levensverzekeringen met een beleggingscomponent.

Doelstelling

De levensverzekering met een beleggingscomponent kennen. Een basiskennis verwerven van: de technische en juridische aspecten van levensverzekeringen met een beleggingscomponent, de financiële risico’s voor de verzekeringnemer, de fiscaliteit van de 4de pensioenpijler en de voor- en nadelen van andere beleggingsopties.

Voorkennis

Een algemene kennis van levensverzekeringen is wenselijk.

Inhoud

 • De ‘financiële producten’ in de verzekering (tak 21 - tak 23 - tak 26)
 • Instap- en beheerskosten
 • Conjuncturele uittredingsvergoeding en ‘spot rate’
 • Het essentiële-informatiedocument (DIC/KID)
 • Winstdeelname
 • De fiscaliteit van verzekeringen van het type ‘financiële producten’ (roerende voorheffing, overdracht van reserves)
 • Financiële risico’s voor de verzekeringnemer (tak 21 – tak 23 – tak 26)
 • Bancaire producten (kasbons, staatsbons, obligaties, aandelen, bancaire fondsen, ICB’s en rekeningen)
 • De fiscaliteit van bancaire producten
 • De risico’s verbonden aan bancaire producten

Examen

Deze opleiding kan gevolgd worden ter voorbereiding op het volgende examen:

 • Benny De Cauwer

  Benny De Cauwer

  Benny De Cauwer is reeds meer dan 30 jaar actief in de financiële sector. Aanvankelijk gestart in de bancaire sector (toenmalig BAC) maakte hij na 5 jaar de overstap naar de verzekeringssector (DVV). Binnen DVV had hij diverse functies gaande van commerciële inspecteur tot senior executive manager. Een constante was echter de relatie met het intermediair. Zo was hij in zijn laatste functie verantwoordelijk voor opleiding, interne communicatie naar het net, gebruik software in kantoren, vertalingen producten naar verkoop in het net en het beheer van agentschappen (met daarbij de relatie naar het FSMA). Sinds 2000 is hij ook, zowel intern als extern, freelance trainer. In 2015 nam hij de beslissing om van dit laatste zijn voltijdse activiteit te maken en op vandaag geeft hij dan ook vanuit zijn eigen vennootschap (Building Bridges 2 Connect BVBA) training, coaching en consultancy

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be