Levensverzekering als successie-instrument - DEEL 2

Levensverzekering als successie-instrument - DEEL 2

De opleiding is een praktische begeleiding van de tussenpersoon om een gift te verduidelijken aan de verzekeringsnemer.
€ 175,45 incl. btw

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 11 februari
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelstelling

 • Beheersing van de diverse clausules inzake verzekerde, verzekeringsnemer, begunstigde en aanvaardende begunstigde, overdracht van rechten.
 • Brieven en overeenkomsten kunnen opstellen ter begeleiding van een gift (brief schenker, begunstigde, pacte adjoint).
 • Onderscheid kennen tussen bankgift, handgift en notariële schenking.

Doelgroep

 • Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel; PCPers; VVDers.
 • Minimale kennis ivm levensverzekering is nodig.

Lesinhoud

 • Wat bij overlijden van de verzekeringsnemer (verschillende van de verzekerde)
 • Polissen met 2 verzekeringsnemers, met 2 verzekerden
 • Overdracht van vermogen; generation skip
 • Vrijheden in de opmaak van begunstiging clausules; onderscheid tussen nominatieve en generatieve begunstigden
 • Van toepassing zijnde artikels uit de wet van 2014 deel 4
 • De bankgift, de handgift, de verzekering als schenking
 • Schenking onder voorwaarden; schenking onder last; conventioneel beding van teruggave; (gedeeltelijke) afstand van rechten

Opmerking

 • Deze opleiding gaat door via Zoom.
 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be