Levensverzekering als successie-instrument - DEEL 1

Levensverzekering als successie-instrument - DEEL 1

De opleiding is een praktische begeleiding van de tussenpersoon om een gift te verduidelijken aan de verzekeringsnemer.
€ 121,00 incl. btw
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelstelling

 • Beheersing van de diverse clausules inzake verzekerde, verzekeringsnemer, begunstigde en aanvaardende begunstigde, overdracht van rechten.
 • Brieven en overeenkomsten kunnen opstellen ter begeleiding van een gift (brief schenker, begunstigde, pacte adjoint).
 • Onderscheid kennen tussen bankgift, handgift en notariële schenking.

Doelgroep

 • Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel; PCPers; VVDers.
 • Minimale kennis ivm levensverzekering is nodig.

Lesinhoud

 • Erfbelasting, fictie artikel in nationale en Vlaamse wetgeving.
 • Beding ten behoeve van een derde tegenover beding ten behoeve van zichzelf.
 • Levensverzekering tegenover testament.
 • Afwijkingen ten opzichte van de wettelijke erfopvolging.
 • Rechten van de verzekeringsnemer en de begunstigde.
 • Schenking. Voorwaarden voor een geldig schenking.
 • Verschil bankgift en handgift.
 • Notariële schenking.
 • Begeleidende documenten van een onderhandse schenking.
 • Combinatie van schenking en levensverzekering.
 • Schenking met diverse controle mechanismen.
 • Aanvaarding begunstigde, overdracht van rechten, gedeeltelijke opnames.
 • Mogelijkheid om betaling door een derde toe te laten in de polis.

Opmerking

 • Deze opleiding gaat door via Zoom.
 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be