Kredietbemiddeling en hypothecair krediet

Kredietbemiddeling en hypothecair krediet

Algemene beginselen kredietbemiddeling en hypothecair krediet
€ 590,- vrijstelling van BTW
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor hypothecaire kredietbemiddelaars en iedereen die in zijn beroepsactiviteiten met hypothecaire kredieten te maken heeft (voor meer informatie zie de website van de FSMA).

Doelstelling

Sinds 1 november 2015 is de FSMA bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever en kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet. Zij legt de kredietbemiddelaar een examenverplichting op. Hierbij wordt rekening gehouden met de wet van 26 oktober 2015 houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht, het KB van 29 oktober 2015 tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4, van boek VII van het WER en het KB van 23 oktober 2015 betreffende de uitvoering, wat de sociale kredietgevers en de werkgevers betreft, van artikel VII.3, § 4, van het WER. Daarnaast is er de wet op het hypothecair krediet van 22 april 2016 waarvan de uitvoeringsbesluiten op 1 december 2016 in voege zullen treden.

Inhoud

 • ALGEMENE BEGINSELEN KREDIETBEMIDDELING
  • begrippen kredietgevers en kredietbemiddelaars;
  • organen voor toezicht op de kredietbemiddeling;
  • de wetgeving met betrekking tot de kredietbemiddeling;
  • compliance, antiwitwaswetgeving en gedragscodes;
  • contractueel recht: totstandkoming van een contract en vormvereisten
  • een basiskennis op het gebied van de huwelijksvermogensstelsels;
  • wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • HYPOTHECAIR KREDIET
  • het Belgische financiële en economische landschap;
  • de Belgische markt op het gebied van hypothecair krediet;
  • de wetgeving met betrekking tot het hypothecair krediet, de marktpraktijken en de consumentenbescherming;
  • de verschillende huwelijksvermogensstelsels en de gevolgen voor de kredietaanvraag
  • de hypothecaire kredietproducten en de nevendiensten die daarmee doorgaans samen worden aangeboden;
  • het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst van hypothecair krediet;
  • de procedures voor het aankopen van een onroerend goed;
  • de organisatie en de werking van de kadastrale registers;
  • de zekerheden en hun waardebepaling;
  • de beoordeling van de kredietwaardigheid van de consument;
  • de bedrijfsethiek, interne procedures en gedragscode van de sector;
  • de witwaswetgeving.

Examen

Deze opleiding kan gevolgd worden ter voorbereiding op de volgende examens:

 • Benny De Cauwer

  Benny De Cauwer

  Benny De Cauwer is reeds meer dan 30 jaar actief in de financiële sector. Aanvankelijk gestart in de bancaire sector (toenmalig BAC) maakte hij na 5 jaar de overstap naar de verzekeringssector (DVV). Binnen DVV had hij diverse functies gaande van commerciële inspecteur tot senior executive manager. Een constante was echter de relatie met het intermediair. Zo was hij in zijn laatste functie verantwoordelijk voor opleiding, interne communicatie naar het net, gebruik software in kantoren, vertalingen producten naar verkoop in het net en het beheer van agentschappen (met daarbij de relatie naar het FSMA). Sinds 2000 is hij ook, zowel intern als extern, freelance trainer. In 2015 nam hij de beslissing om van dit laatste zijn voltijdse activiteit te maken en op vandaag geeft hij dan ook vanuit zijn eigen vennootschap (Building Bridges 2 Connect BVBA) training, coaching en consultancy

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be