Inleiding tot de expertise en RDR-overeenkomst: basisprincipes van het dossierbeheer

Inleiding tot de expertise en RDR-overeenkomst: basisprincipes van het dossierbeheer

Algemene kennis van de principes, de toepassingsvoorwaarden en de toepassingsmodaliteiten van de expertise- en RDR- overeenkomst.
€ 620,- vrijstelling van BTW
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor echte beginners die hierover een basiskennis willen verwerven. Wij denken in het bijzonder aan de beginnende schadebeheerders BA-motorrijtuigen, de nieuwe medewerkers van de RDR-diensten en de makelaars.

Doelstelling

Na afloop van deze opleiding hebben de cursisten een algemene kennis van de principes, de toepassingsvoorwaarden en de toepassings modaliteiten van de expertise- en RDR- overeenkomst. Ze begrijpen de terminologie en de mechanismen van deze overeenkomst. Zij zijn tenslotte beter vertrouwd met de verschillende baremagevallen.

Voorkennis

Een goede kennis van het modelcontract motorrijtuigen en van de schaderegelingsprincipes in de tak motorrijtuigen is aangeraden.

Inhoud

 • Wanneer mogen wij een expert aanstellen? Wie mag het doen?
 • Wat houden de begrippen "drempel" en "plafond " in?
 • Wat is het verschil tussen de regeling op initiatief en de regeling met akkoord?
 • Wat gebeurt er als de schade niet in RDR geregeld wordt?
 • Er werd geen aanrijdingformulier ingevuld en/of een partij geeft het ongeval niet aan bij zijn verzekeraar. Wat zijn de gevolgen?
 • Wanneer en waarom een inspecteur aanstellen?
 • Zijn alle getuigenissen ontvankelijk in RDR?
 • Wat is de link tussen het verkeersreglement en het barema?
 • De verzekeraar tegenpartij reageert niet... ?

1. Inleiding

 • De expertise- en RDR-overeenkomst in het kader van de verzekering BA-auto
 • Korte historiek van de overeenkomst
 • Voordelen en algemene filosofie van deze overeenkomst

2. Vaststelling van de schade

 • Toepassingsgebied
 • Verloop van de expertise
  • Aanstelling van de expert
  • De opdracht van de expert
  • Tegenexpertise
  • Opstellen van het expertiseverslag
  • De verzekeraar - tegenpartij is (voorlopig) niet gekend

3. Schadebeheer

 • Toepassingsgebied
 • Schadebericht
 • Raadplegen van de strafbundel
 • Met welke elementen houdt men rekening?
 • Soorten versies
  • Het gemeenschappelijk aanrijdingformulier (analyse van de verschillende rubrieken; interpretatie)
  • De eenzijdige versies
 • Het inspectierapport
 • Getuigenis
 • Fraudeknipperlichten

4. Directe regeling

 • Regeling op initiatief
  • De algemene principes
  • De verschillende baremagevallen
  • De uitzonderingen
 • Regeling met akkoord

5. Terugbetalingsprocedure

 • Principe van het verhaal
 • Verschil tussen “actief” beheer en “passief” beheer

Examen

Deze opleiding kan gevolgd worden als voorbereiding op het examen:

Module 2.2 examen verzekeringsbemiddeling: motorrijtuigenverzekeringen en verzekering hulpverlening (takken 1a, 3, 10 en 18)

Insert (Phoenix gebouw)

Koning Albert II-laan 19
1210 Brussel (Vlaams-Brabant)

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.

Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company