Brandverzekering speciale risico's en bedrijfsschade

Brandverzekering speciale risico's en bedrijfsschade

Basiskennis beheer speciale risico’s en beheer bedrijfsschade, waarmee elke onderneming te maken krijgt bij een overname van de activiteiten na schade
€ 830,- vrijstelling van BTW

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 17 april
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelgroep

Iedereen die werkzaam is in de tak Brand, komt voor deze opleiding in aanmerking. Meer bepaald is ze gericht tot de mensen met een commerciële functie en de productbeheerders die over een minimum aan ervaring beschikken met de brandverzekering Eenvoudige Risico’s of nieuw zijn in het beheer van de brandverzekering Speciale Risico’s. 

Doelstelling

Na deze basisopleiding hebben de deelnemers een basiskennis van het beheer van speciale risico’s en het beheer van bedrijfsschade, waarmee elke onderneming te maken krijgt bij een overname van de activiteiten na een schadegeval. Ze zullen polissen coherent kunnen opstellen en beheren en alle courante polisverrichtingen met kennis van zaken kunnen uitvoeren.

Voorkennis

Voor deze opleiding moeten de deelnemers beschikken over een basiskennis inzake brandverzekeringen en vertrouwd zijn met de algemene voorwaarden van een brandverzekeringspolis.

Inhoud

 • Op basis van welke elementen wordt de brandverzekeringspolis Speciale Risico’s en Bedrijfsschade opgesteld?
 • Hoe te antwoorden op vragen van verzekerden of makelaars?
 • Wat houdt de wijziging in van een brand verzekeringspolis Speciale Risico’s en Bedrijfsschade?
 • In hoeverre beïnvloedt preventie de contract- en tariefvoorwaarden van een brand verzekeringspolis Speciale Risico’s?
 • Wat zijn de voordelen van een dekking tegen bedrijfsschade?
 • Hoe lonen goed te verzekeren bij bedrijfschade?


Deel I: Speciale risico’s (2 dagen)
1. Definitie van “speciaal risico”
2. Algemene voorwaarden: analyse van de verschillen met de begrippen “eenvoudige risico’s”

 • Verzekerde risico’s – verzekeringsmodaliteiten
  • Goederen – Gebouw - Inboedel - Materiaal - Koopwaar
  • Aansprakelijkheden
  • Kosten
 • Studie van gevaren en waarborgen
 • Algemene uitsluitingen
 • Gedekte gevaren
 • Administratieve bepalingen
 • Duur van de contracten – Indexering - Opzegging - Voorzorgsbedrag
 • Schaderegeling
  • Vrijstelling
  • Evenredigheidsregel
  • Wederbelegging en betaling van de vergoeding

3. Medeverzekering
4. Tariefelementen

 • Tariefstructuur
 • Vaststellen van het premieniveau
  • Premievoet - Afdeling brand / Andere afdelingen
  • Invloed van bijkomende waarborgen en expertisekosten
  • Berekening van de handelspremie
 • Voorbeelden en oefeningen

Deel II: Bedrijfsschade (1 dag)

1. Omvang van de waarborg
2.Vergoedingsperiode
3. Wachttijd
4. Analyse van voornaamste exploitatierekeningen
5. Verzekering van de lonen
6. Aanpasbaarheid / Regularisatie
7. Uitbreiding van de waarborgen

 • Verbod van toegang
 • Onvermogen van de leverancier (klant)
 • Bijkomende extra kosten

8. Uitsluitingen
9. Tariefelementen
10. Principes van schaderegeling

Examen

Deze opleiding dient als voorbereiding op het volgende examen:

 • Carl Jakus

  Carl Jakus

  Is burgerlijk ingenieur bouwkunde (UCL). Jarenlang was hij diensthoofd Preventie bij een verzekeringsonderneming, nu is hij zelfstandig expert-adviseur op allerlei gebieden (DW measurements). Hij was ook lid van verschillende Assuralia-commissies en assistent aan de KU Leuven, departement bouwkunde.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be