BA ondernemingen

BA ondernemingen

Degelijke algemene kennis van de verzekering BA-ondernemingen
€ 1100,- vrijstelling van BTW
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelgroep

Voor elke starter in BA ondernemingen en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven.

Doelstelling

Na het einde van de opleiding beschikken de deelnemers over een degelijke algemene kennis van de verzekering BA-ondernemingen. Ze zijn meer bepaald in staat om elke polis BA-onderneming te analyseren en de klassieke risico’s te onderschrijven. Bovendien beschikken zij over de verzekeringstechnische basis om een schadegeval te beheren.

Inhoud

1. Inleiding: bedoeling

2. De interpretatie van de verzekeringsvoorwaarden

 • Algemene voorwaarden
 • Bijzondere voorwaarden
 • Aanvullende voorwaarden
 • Definities
 • Waarborgomschrijving
 • Beperkingen
 • Uitsluitingen
 • Administratieve voorwaarden

3. Het onderschrijven van een polis

 • Het verzekeringsvoorstel
 • De risico-analyse
 • De tarificatie
  • De offerte
  • De polis

4. Het beheer van een schadegeval

 • De aangifte en ontvangstmelding
 • Het onderzoek en expertise
 • De betwisting of regeling

Opmerking

De opleiding gaat op 06/06/2023 online door via Adobe Connect.

Examen

Deze opleiding dient als voorbereiding op het volgende examen:

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be