BA motorrijtuigen en bijstand (takken 1a, 3, 10 en 18)

BA motorrijtuigen en bijstand (takken 1a, 3, 10 en 18)

De wettelijke grondslagen en de belangrijkste kenmerken van de BA-motorrijtuigenverzekering
€ 1100,- vrijstelling van BTW
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelgroep

Voor elke starter in de branche motorrijtuigen en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven.

Doelstelling

Op het einde van de cursus kennen de deelnemers de wettelijke grondslagen en de belangrijkste kenmerken van de BA-motorrijtuigenverzekering. Ze krijgen ook een beknopt overzicht van de hulpverlening.
 

Inhoud

 1. HISTORIEK EN BETROKKEN INSTANTIES
 2. WET 21 NOVEMBER 1989 HERZIEN IN 2017/2018
 • Doel van de wet
 • De verzekeringsplicht
  • Welke voertuigen ?
  • Wie moet de verzekering afsluiten ?
  • Verzekeringsbewijs
 • Mogelijke uitsluitingen
 • Voertuigen toebehorende aan de staat of openbare instellingen
 • De strafbepalingen
 • De bescherming van de slachtoffers
 • De vergoeding van bepaalde slachtoffers.
 • Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds
  • Vergoedingsopdrachten
  • Informatieopdracht
  • Tariferingsbureau Auto
  • Toepassingen

      3. DE MINIMUMVOORWAARDEN VAN 02/05/2018

 • Begrippen
  • Betrokken partijen
  • Het omschreven voertuig
  • Het verzekerde motorrijtuig.
 • De overeenkomst
  • Melden van gegevens bij de onderschrijving
  • Melden van gegevens in de loop van het contract.
  • Blijvende verzwaringen en verminderingen risico
  • Overdracht van eigendom
  • Diefstal en verduistering
  • Duur van de overeenkomst, de premie
  • Wijziging overeenkomst en voorwaarden
  • Einde van het contract
 • Schadegevallen
  • Aangifte
  • Rechten en plichten van de verzekeraar
  • Rechten en plichten van de verzekerden
  • Vergoedingsgrenzen
 • De waarborgen
  • Verzekerde aansprakelijkheid
  • Voertuig in het verkeer.
  • Territoriale dekking
  • Schade in het buitenland
  • Verzekerde personen
  • Uitgesloten personen
  • Van vergoeding uitgesloten schade
 • Het verhaalsrecht van de verzekeraar
  • Verhaal met oorzakelijk verband
  • Verhaal zonder oorzakelijk verband
  • Bedragen
 • Bepalingen van toepassing op de vergoeding van bepaalde slachtoffers.
  • Zwakke weggebruikers
  • Onschuldige slachtoffers
 • Specifieke bepalingen
  • Tijdelijke vervangingsvoertuig
  • Slepen van een voertuig
  • Borgstelling
  • Vrijstelling

4) INSCHRIJVINGEN EN TARIEF

 • Inschrijving
  • Welke voertuigen moeten worden ingeschreven?
  • Procedure
  • De nummerplaat
 • Tarifering

5) SCHADEREGELING

 • Cijfers
 • Verplichtingen van de verzekerde bij schade
  • Schade melden
  • Overige verplichtingen
  • Verplichtingen van de verzekeraar bij schade
 • Procedures in schaderegeling
  • Regeling in gemeen recht
  • Regeling in conventie
 • Schadevergoeding
  • Voertuigschade
  • Vierde richtlijn
  • Vijfde richtlijn

6) BIJSTAND

 • Bijstand
 • Bijstand voertuigen
 • Bijstand personen

7) VERZEKERING BESTUURDER

8) VOERTUIGCASCO

 • Waarborgen
  • Beperkte omnium – volledige omnium
  • Brand
  • Glasbraak
  • Natuurkrachten
  • Diefstal
  • Materiële schade
  • Uitsluitingen
 • Te verzekeren waarde
  • Onderverzekering

9) DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VERZEKERING HULPVERLENING

Opmerking

De opleiding gaat op 08/06 en 15/06 online door via Adobe Connect.

Examen

Deze opleiding kan gevolgd worden ter voorbereiding van het volgende examen:

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.

Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company