Arbeidsongevallenverzekering (tak 1b)

Arbeidsongevallenverzekering (tak 1b)

De belangrijkste noties en begrippen van de arbeidsongevallenverzekering.
€ 590,- vrijstelling van BTW
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelgroep

Voor elke starter in de branche AO en voor elke persoon die een algemene kennis terzake wenst te verwerven.

Doelstelling

Op het einde van de opleiding beheersen de deelnemers de belangrijkste noties en begrippen van de arbeidsongevallenverzekering.

Inhoud

 1. De kenmerken van de tak arbeidsongevallen
 2. Het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet
 3. Het contract arbeidsongevallenverzekering
 4. Het begrip arbeidsongeval
  1. Begrip ongeval
  2. Begrip arbeidsongeval
  3. Begrip arbeidswegongeval
 5. Schadeloosstelling
  1. Dodelijke ongevallen
  2. Medische, farmaceutische, hospitalisatie, prothese kosten …
  3. Het basisloon
  4. Tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid
  5. Hulp van derden
 6. Burgerlijke aansprakelijkheid
 7. Het toezicht op de arbeidsongevallenverzekering: Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), de NBB en de FSMA
 8. Procedure
  1. Verplichting tot aangifte
  2. Verwittiging ziekenfonds
  3. Verjaring
  4. Bekrachtiging door het Fedris
 9. Bijzondere regelingen

Examen

Deze opleiding dient als voorbereiding op het volgende examen:

 • Paul Stinkens

  Paul Stinkens

  Studeerde af in 1989 als jurist aan de KUL. Hij startte zijn loopbaan als schadebeheerder Auto, Brand, Varia bij Noordstar & Boerhaave. Sinds 1997 werkt hij voor de tak Arbeidsongevallen, eerst als schadebeheerder en nadien als product manager bij Baloise. In 2015 werd hij eveneens product manager voor Varia. Binnen Baloise doceert hij al 10 jaar de opleiding Arbeidsongevallen voor makelaars en hun medewerkers.

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be