Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht - LES 1

Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht - LES 1

Verwerf kennis van de wetgeving verzekeringen a.d.h.v. het handboek van Philippe Colle
€ 175,45 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelstelling

Kennis verwerven van de wetgeving verzekeringen. Efficiënt leren gebruiken van het handboek. Het onderscheid kennen tussen regels van toepassing op alle soorten verzekeringen en regels eigen aan specifieke soorten verzekeringen. Verband leren tussen wetgeving verzekeringen en andere wetgevingen zoals burgerlijk recht, wetboek economisch recht.

Doelgroep

 • Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel.
 • Geen specifieke voorkennis vereist

Lesinhoud

De inhoud is bepaald door het handboek van Philippe Colle: Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht. Komen oa aan bod: De verzekeringsovereenkomst, de totstandkoming ervan, het bewijs en de interpretatie ervan. De verplichtingen van verzekerde en verzekeraar. Bewijsregels voor de waarborg, bewijs van de uitsluiting. Duur en einde van de overeenkomst, contentieux, verjaring. De medeverzekering en de herverzekering. Regels eigen aan schadeverzekeringen (zaak en aansprakelijkheidsverzekeringen). Het rechtstreeks recht van de benadeelde, loss occurence, claims made, act comitted principe. Regels eigen aan persoonsverzekeringen. Beding van verval en uitsluiting, subrogatierecht van de verzekeraar, verzekerbaar belang etc…Verplichtingen van verzekeraar en verzekeringsnemer, verzekerde.

Specifieke inhoud LES 1:

 • De verzekeringsovereenkomst
 • Totstandkoming van de overeenkomst
 • Bewijs en interpretatie van de overeenkomst

Opmerking

 • Deze opleiding maakt deel uit van een reeks van 4 lessen. De lessen staan los van elkaar en moeten niet noodzakelijk van 1 tot 4 gevolgd worden. De cursist kan de best passende data uitkiezen. Starten met een andere les dan les 1 is dus perfect mogelijk.
 • Indien je inschrijft voor alle 4 de lessen uit deze reeks, ontvang je gratis het handboek van Philippe Colle (Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht)
 • De opleiding gaat door via Zoom.

KMO-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je VOF DVL Education aanduiden (erkenningsnummer DV.O241998).

 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be