Aansprakelijkheid van de eigenaar en de huurder

Aansprakelijkheid van de eigenaar en de huurder

Inzicht verwerven in de aansprakelijkheid van eigenaar, verhuurder, huurder, gebruiker van een gebouw.
€ 163,35 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelstelling

 • Inzicht verwerven in de aansprakelijkheid van eigenaar, verhuurder, huurder, gebruiker van een gebouw.
 • Verschillen kennen tussen de Federale wetgeving en de gewestelijke wetgeving.
 • De clausule afstand van verhaal kennen.  
 • De waarde van het verzekerbaar belang kennen.
 • De waarde van de juiste definitie van de verzekerden kennen.

Doelgroep

 • Tussenpersoon in verzekeringen en personeel; expert verzekeringen; syndicus, beheerder van gebouwen. Schadebeheerder; PCPer; VVDer
 • Een minimum aan voorkennis van de brandpolis is wenselijk. 
 • Een minimum aan voorkennis inzake verantwoordelijkheid (van eigenaar en huurder) is wenselijk.

Lesinhoud

De opleiding is geactualiseerd en aangepast aan de recente gewestelijke wetgevingen. Vernieuwde versie van de opleiding in 2021.

 • Aansprakelijkheid eigenaar en huurder (art 1721,  1302 1732 1733 en 1735 bw en gewestelijke regelingen).
 • Vlaams Woninghuur decreet; Waalse en Brusselse wetgeving. (wat betreft de afdeling verzekeringen en aansprakelijkheid).
 • Onderscheid en toepassingsterrein van de verschillende wetgevingen.
 • Verzekeringsvorm (al dan niet met afstand van verhaal)  en wettelijke verplichtingen.
 • Volgende onderwerpen aan bod:
  • Verantwoordelijkheid van de huurder en de eigenaar.
  • Rechten tegenover de onderhuurders en hun verplichtingen.
  • Bewoners ter bede, gebruikers zonder huurovereenkomst.
  • Invloed van clausules in de huurovereenkomst.
  • Wettelijk verplichte brandverzekering in bepaalde situaties.

Opmerking

 • Deze opleiding gaat door via Zoom.
 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be