Witwasoperaties voorkomen in het bankkantoor

Witwasoperaties voorkomen in het bankkantoor

Deze e-learning heeft tot doel de zelfstandige bankagenten en medewerkers de preventieve maatregelen aan te leren zowel in theorie als praktijk.
€ 181,50 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin:

€ 121,00

Medewerker PC 341:

Gratis

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Witwassen is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor de financieel-economische onderbouw van onze maatschappij. Criminelen hebben maar één doel: gemakkelijk geldgewin. Het is door een gezamenlijke inspanning van de overheden, de kredietinstellingen en de financiële tussenpersonen dat de poorten tot het financieel systeem gesloten blijven voor misdaadgeld.

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten is het kader voor de strijd tegen witwaspraktijken. Het is een preventieve wet om de criminele praktijken inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen. Het somt maatregelen op die financiële beroepen, maar ook bijvoorbeeld vastgoedmakelaars en notarissen, moeten naleven om witwaspraktijken te voorkomen. Bij overtreding van deze maatregelen kunnen deze personen medeplichtig worden aan de witwasmisdrijven.

Doelstelling

Deze e-learning heeft tot doel de zelfstandige bankagenten en medewerkers de preventieve maatregelen aan te leren zowel in theorie als praktijk.

Lesinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod in deze e-learning:

  • Inleiding
  • De sleutelbegrippen uit de wet
  • De houding van de bankier: waakzaamheid
  • De acceptatie van de klant
  • Atypische verrichtingen
  • De melding van atypische verrichtingen

Opleidingspunten

Voor het behalen van de opleidingspunten, moet je minimum 2 uur aan deze e-learning spenderen.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be