Witwasoperaties met kredieten en vastgoed voorkomen - wat een kredietbemiddelaar moet weten
 • Webinar (Zoom)
 • Luc Willems
 • Categorie : Kredieten
 • Edfin

Witwasoperaties met kredieten en vastgoed voorkomen - wat een kredietbemiddelaar moet weten

Een praktijkgerichte opleiding antiwitwas voor kredietverstrekkers.
€ 90,75 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin: € 60,50

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Kredieten en investeringen in vastgoed zijn instrumenten die criminelen hanteren om hun illegaal geld in het financieel systeem te brengen. De nieuwe antiwitwaswet van 2017 heeft beroepsgroepen geactiveerd om waakzaam te zijn.

Banken, verzekeringsondernemingen en verzekerings- en bankmakelaars zijn rechtstreeks aan de antiwitwaswet van 2017 onderworpen. Zij hebben belangrijke verplichtingen in hun functie van poortwachters van het financieel systeem. Deze zijn zowel inhoudelijk, administratief als organisatorisch.

Bemiddelaars in hypothecaire en consumentenkredieten zijn niet rechtsreeks onderworpen. De kredietverstrekkers zijn wel onderworpen aan de antiwitwaswetgeving. Zij rekenen op hun bemiddelaars om mee de verdachte transacties op te sporen.

Doelstelling

De opleiding wil de bemiddelaar een attitude bijbrengen om waakzaam te zijn voor witwasoperaties en financiering van terrorisme. Dit gebeurt door toelichting van een aantal begrippen uit de wetgeving (hoge risicolanden, politiek prominente personen, atypische verrichtingen) en vooral voorbeelden uit de praktijk. De bemiddelaar leert hoe hij op verdachte transacties moet reageren en hoe deze te melden aan de kredietverstrekker en de antiwitwascel CFI.

Doelgroep

De zaakvoerders en medewerkers van bemiddelaars in hypothecair krediet en consumentenkrediet

Lesinhoud

 • Waarom bestaat de antiwitwaswetgeving?
 • Wat zijn de praktijken die geviseerd worden door de antiwitwaswetgeving?
 • Hoe gebeurt witwas en financiering van terrorisme bij kredieten en vastgoedtransacties? (met praktijkvoorbeelden)
 • Wat is de verantwoordelijkheid van de kredietverstrekker?
 • Welke gedragsregels kan ik volgen?
 • Hoe kan ik een vermoeden van een witwasoperatie melden?
 • Kan ik zelf vervolgd worden wanneer mijn kantoor doelwit is van een witwasoperatie?
 • Hoe kan ik witwaspraktijken herkennen? (met praktijkvoorbeelden)

Belangrijke informatie

 • Dit webinar zal doorgaan via Zoom.
 • De link naar het Webinar kan u op de dag van het webinar op deze pagina terugvinden 
 • Na het webinar ontvang je per mail een korte test over de besproken materie. Het slagen voor deze test is noodzakelijk om het attest permanente bijscholing te verkrijgen. Meer info hierover krijg je in onze webinar-richtlijnen.
 • Als je recht hebt op het attest permanente bijscholing, kan je dit enkele dagen na het webinar hier downloaden.
 • Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van het Webinar
 • Luc Willems

  Luc Willems

  Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.

  Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

  Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be