Update woonfiscaliteit
 • Webinar (Zoom)
 • Pieter Debbaut
 • Categorie : Kredieten
 • Edfin

Update woonfiscaliteit

Alles wordt aan de hand van de aangifte in de personenbelasting aj. 2021 toegelicht, a.d.h.v. talrijke voorbeelden.
€ 181,50 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Lid van BZB-Fedafin:

Gratis

Nog geen lid? Sluit je nu aan en geniet van het voordeeltarief.

Medewerker PC 341:

Gratis

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

In deze opleiding worden de gewestelijke en federale woonfiscaliteit toegelicht, zowel voor bestaande als voor nieuwe hypothecaire leningen en gebonden levensverzekeringen.

Doelstelling

Op het einde van de opleiding hebben de deelnemers een volledig overzicht van de woonfiscaliteit in het Vlaams (Waals en Brussels) gewest. Alle nieuwigheden van vak IX van de aangifte van de personenbelasting aj. 2021 komen aan bod. Ook de federale regels inzake woonkredieten en levensverzekeringen worden toegelicht. De afschaffing of het uitdoven van de Vlaamse woonbonus met ingang van 1 januari 2020 wordt uitgebreid besproken. De deelnemers kunnen voor hun klanten de uitgaven van de lening(en) en de gebonden levensverzekering optimaal in de aangifte invullen en de aanslag/berekening toelichten.

De deelnemers kunnen een correct fiscaal advies inzake leningen en levensverzekeringen geven. Ze kunnen fiscale optimalisaties m.b.t. levensverzekeringen voor hun klanten voorstellen.     

Doelgroep

 • De nodige voorkennis/ervaring inzake fiscaliteit is absoluut noodzakelijk.
 • Alle deelnemers vullen reeds verschillende jaren de aangifte voor hun klanten in, of adviseren hun klanten reeds verschillende jaren m.b.t. hypothecaire kredieten.
 • Gratis voor medewerkers PC 341

Lesinhoud

 • woonfiscaliteit – leningen/levensverzekeringen aangegaan uiterlijk 31/12/19: (geïntegreerde) Vlaamse woonbonus
 • woonfiscaliteit van leningen/levensverzekeringen aangegaan vanaf 2020 (einde van de Vlaamse woonbonus): wat zijn de mogelijkheden/opportuniteiten …
 • de federale voordelen voor het verwerven van een 2e, 3e … woning
 • de combinaties van verschillende leningen voor dezelfde eigen woning
 • de combinaties van verschillende leningen voor verschillende woningen
 • specifieke thema’s: herfinancieren, pandwissel, zorgwonen …

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

Belangrijke informatie

 • Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba
 • Het webinar zal doorgaan via Zoom. De link om deel te nemen, vind je op de dag van het webinar terug op deze pagina
 • Na het webinar krijg je per mail een korte test met vragen over de lesinhoud. Je dient minimaal 50% op de test te halen om een opleidingsattest met punten te krijgen.
 • Als je voldoet aan de voorwaarden om een opleidingsattest te krijgen, kan je dit enkele dagen na het webinar downloaden op deze pagina.
 • Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van de webinars.
 • Pieter Debbaut

  Pieter Debbaut

  Werkgevers:
  09/99 – 10/00: Centea (Crelan), kredietbeheerder
  11/00 – 08/14: IVKA vzw, Docent studie -en vormingsdienst
  09/14 – 04/20: Tax Management Ergo Insurance nv
  05/20 - ... : Liantis, fiscaal adviseur

  Bijkomende activiteiten:
  - Eindredacteur en auteur Belastinggids (Pelckmans Pro)
  - Gastdocent: Karel de Grote Hogeschool Antwerpen en FHS/KULeuven

  Gastspreker voor:
  - beroepsverenigingen: BIBF, KVABB, MAB, BAB, VABF ...
  - opleidingscentra: Syntra, Fiscaal Informatief (Kluwer), Van Belleghem Opleidingen (Kluwer), KennisAteliers, Lexalert ...
  - financiële instellingen: KBC, DVV, Belfius, P&V, Vivium ...

  Auteur van fiscale artikels voor o.a. Praktijkboek Directe Belastingen (Uitgeverij Wolters Kluwer ism FHS), Knack/Trends/Moneytalk ...

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.

Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company