Tekenen aan de wand: hoe naderend onheil in de boekhouding herkennen? Webinar over kredietverlening en insolventie

Tekenen aan de wand: hoe naderend onheil in de boekhouding herkennen? Webinar over kredietverlening en insolventie

Webinar over kredietverlening en insolventie.
€ 181,50 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Inhoud

Het is een open deur intrappen dat vele ondernemingen vooral in tijden van economische crisis op hun financiële tandvlees zitten en daardoor meer dan anders nood hebben aan de een of andere vorm van financiering.

Bankiers en kredietbemiddelaars moeten in die omstandigheden dan ook nog meer dan anders aandacht hebben voor de terugbetalingscapaciteit van de ontlener.

In dat kader dringt zich echter aan aantal prangende vragen op:

 • Waar vinden we in boekhouding en jaarrekening de aanwijzingen dat een krediet waarschijnlijk nooit (volledig) zal kunnen terugbetaald worden?
 • Welke andere bronnen staan bankier en kredietbemiddelaar ter beschikking om zicht te krijgen op de huidige en toekomstige financiële gezondheid van de kredietvrager?
 • Hoe valt de psychologie van de ondernemer te rijmen met de financiële toestand van zijn onderneming?
 • Hoe kunnen falingspredictiemodellen de financier helpen bij het inschatten van toekomstig kredietrisico?

Deelnameattest

Aan het einde van het webinar volgt een test over de leerstof. Het deelnameattest met 3 opleidingspunten wordt uitgereikt op voorwaarde dat de cursist:

 • slaagt voor de afsluitende test;
 • minstens twee derde van de totale opleidingsduur persoonlijk en effectief bijwoonde;
 • binnen het uur na beëindiging van het webinar het document “verklaring op eer” ingevuld en ondertekend naar de docent mailt teneinde te bevestigen dat de voor de opleiding geregistreerde cursist ook effectief aan de lessen heeft deelgenomen.

Vragen?

Deelnemers kunnen vragen of casussen over dit onderwerp vooraf aan de sprekers voorleggen via:  info@accountly.be

KMO-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Peeters Boekhouders aanduiden (erkenningsnummer DV.O216580).

 • Marc Peeters

  Marc Peeters

  Marc Peeters is registered fraud auditor (RFA) IFA Belgium, master in accountancy & finance EHSAL Management School, lector economische vakken Hogeschool PXL Hasselt en docent boekhouden, financieel management en bedrijfsbeheer CVA Antwerpen.

 • Evert-Jan Lammers

  Evert-Jan Lammers

  Evert-Jan Lammers is registeraccountant NBA en registered fraud auditor IFA Belgium. Hij is tevens bestuurslid van Transparency International in Brussel en ‘local research correspondent on corruption’ voor de Europese Commissie in België.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be