Strafrechtelijk onderzoek naar de misdrijven i.v.m. de staat van faillissement

Strafrechtelijk onderzoek naar de misdrijven i.v.m. de staat van faillissement

Deze opleiding presenteert een richtsnoer aan voor het nauwkeurig onderzoeken van de financiële- en vermogenstoestand van een bedrijf.
€ 242,00 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin:

€ 181,50

Nog geen lid? Sluit je nu aan en geniet van het voordeeltarief.

Medewerker PC 341:

€ 181,50

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelstelling

Strafrechtelijke onderzoeken naar misdrijven i.v.m. de staat van faillissement vereisen een bijzondere expertise en vragen steeds hogere kwaliteitsnormen, zowel naar inhoud als naar vorm. In de praktijk dient een zo nauwkeurig en compleet mogelijk onderzoek te worden gevoerd naar de evolutie van de volledige financiële- en vermogenstoestand van de gefailleerde vanaf de oprichting tot aan het faillissement. Hierbij wordt een schema doorlopen, met vermelding van diverse bronnen en inlichtingen die kunnen worden aangewend tijdens de uitvoering van een onderzoek.

Doelgroep

Deze opleiding is een inspiratiebron voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderzoek van frauduleuze faillissementen en meer ook specifiek voor magistraten bij het instrueren van onderzoeken en het geven van bijhorende opdrachten.

INHOUD WEBINAR

MODULE 1 : INLEIDING TOT HET ONDERZOEK

 • relatie met witwassen
 • levensloop van een onderneming
 • de staat van faillissement
 • burgerlijke en strafrechtelijke procedure
 • oorzaken
 • bronnen
 • verschillende actoren

MODULE 2 : LEVENSLOOP VAN EEN ONDERNEMING

 • wat is een onderneming
 • types ondernemingen
 • verschillende vormen van ondernemingen
 • continuïteit van ondernemingen
 • oorzaken
 • kamers voor ondernemingen in moeilijkheden

MODULE 3 : POLITIE-ONDERZOEK

 • onderzoeksplan
 • verschillende stappen

MODULE 4 : BEPALEN DATUM STAKING VAN BETALEN

 • begrip
 • ophouden te betalen
 • geschokt krediet
 • werkwijze (wat, bij wie, hoe, …)

MODULE 5 : INVENTARISERING VAN DE INBREUKEN

 • behandeling van de verschillende misdrijven, met praktische voorbeelden
 • misdrijven gepleegd door de gefailleerde
 • misdrijven gepleegd door derden
 • misdrijven gepleegd door de curator

MODULE 6 : SAMENVATTING

 • Delrue Geert

  Delrue Geert

  Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij wordt algemeen erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties op conferenties in België en het buitenland over witwassen en terrorismefinanciering. Hij geeft ook les als gastdocent aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Verder is hij ook auteur van 20-tal boeken in verband met financieel economische misdrijven, waaronder:
  − Witwassen en financiering van terrorisme - 2014 - derde druk;
  − Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme – 2014 – tweede druk ;
  − Financieel rechercheren - 2018;
  − Rechercher en matière financière - 2018;
  − Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement – 2019.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.

Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company