Module 4 - Witwassen - Modus operandi

Module 4 - Witwassen - Modus operandi

Dit webinar geeft je een aantal tools om witwastypologieën te herkennen.
€ 217,80 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin:

€ 151,25

Medewerker PC 341:

Gratis

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelstelling

Deze opleiding zal u leren inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën. Verder zal men leren de verschillende typologieën te situeren het geheel van de bestrijding van het witwassen (crime time line). Na de opleiding zal men een inzicht hebben in de typologieën die worden gebruikt in non-cash-based economieën (financially included part) en cash-based economieën (financially excluded part). Vervolgens wil deze opleiding u ook een houding van “professioneel scepticisme” aanleren met het doel u bewust te maken dat er in uw professionele werksfeer witwassen in het spel kan zijn, en u ook een vragende geest en een kritische beoordeling te leren ontwikkelen van mogelijke aanwijzingen (typologieën).

Inhoud

MODULE 4: Herkennen witwastypologieën – Modus operandi

 • Smurfing
 • Refining
 • Funneling accounts
 • Misbruik juridische- en cijferberoepen
 • Misbruik non-profit organisaties
 • Ondergronds bankieren – Hawala
 • Trade Based Money Laundering
 • Misbruik van rechtspersonen
 • Correspondent banking
 • Laundromat
 • Back-to-back leningen
 • Misbruik van complexe vennootschapsstructuren
 • Professional Money Laundering Facilitators

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Alle meldingsplichtigen (banken, verzekeringmaatschappijen, beursvennootschappen, advocaten, notarissen, professionele topvoetbalclubs, makelaars in voetboelspelers, cijferberoepen, vastgoedmakelaars, diamantairs, gerechtsdeurwaarders,  casino’s, …)
 • verder ook iedere medewerker van voormelde meldingsplichtigen die een basiskennis van AML en CFT wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft

Praktische informatie

 • Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba

Dit webinar on demand bevat:

 • Module 4: video-opname van de uiteenzetting rond 'Herkennen van witwastypologieën (typologieën - modus operandi)' door Geert Delrue.
 • een oefentest: De oefentest bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan deze oefentest verschillende keren afleggen, ter voorbereiding van de afsluitende test. 
 • een afsluitende test: De afsluitende test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan de test slechts 1 keer afleggen en je moet minstens 50% halen om te slagen. Download hier je attest met bijscholingspunten als je geslaagd bent. Ben je niet geslaagd? Dan heb je jammer genoeg geen recht op een attest geregelde bijscholing.

De bedoeling is dat je de video opname goed doorneemt op je eigen tempo vooraleer je de test aflegt. Zorg dat je de leerstof voldoende beheerst voor je de afsluitende test opent. Je hebt namelijk maar 1 kans om de afsluitende test in te vullen. 

 • Delrue Geert

  Delrue Geert

  Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij wordt algemeen erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties op conferenties in België en het buitenland over witwassen en terrorismefinanciering. Hij geeft ook les als gastdocent aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Verder is hij ook auteur van 20-tal boeken in verband met financieel economische misdrijven, waaronder:
  − Witwassen en financiering van terrorisme - 2014 - derde druk;
  − Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme – 2014 – tweede druk ;
  − Financieel rechercheren - 2018;
  − Rechercher en matière financière - 2018;
  − Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement – 2019.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be