Module 1 - Witwassen - Inleiding AML/CFT

Module 1 - Witwassen - Inleiding AML/CFT

Deze opleiding zal u leren inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën.
€ 242,00 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin:

€ 181,50

Nog geen lid? Sluit je nu aan en geniet van het voordeeltarief.

Medewerker PC 341:

Gratis

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

De anti-witwaswet, verplicht alle meldingsplichtigen om atypische (financiële) transacties te rapporteren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het witwasproces telt drie fases: injectie, opeenstapeling en integratie. Bij dit proces gaat het er vooral om de link te verbreken tussen het illegale fondsen en het oorspronkelijk misdrijf, waarna deze fondsen gemakkelijker in de legale economie kunnen worden geïntroduceerd. Meldingsplichtigen spelen een cruciale rol in die verschillende fases, vooral dan in hun functie van “deur-opener” tot de legale economie. Vanwege hun functie in het legaal commercieel gebeuren hebben zij als het ware de sleutel in handen om illegaal geld gemakkelijker in het legaal circuit binnen te loodsen.

De klassieke AML/CFT-opleidingen (Risk Based Approach) concentreren zich vooral op de inhoud van de anti-witwaswet (inrichting van het kantoor, risk-based approach, eenvoudige en verscherpte waakzaamheid, …) terwijl deze opleiding u in inzicht geeft in de technieken (typologieën) die worden toegepast door witwassers evenals inzicht in de meldings-, onderzoeks- en vervolgingsketen van het anti-witwasproces. Dit opleidingstraject bestaat uit 5 verschillende modules: algemeen, (niet-) financiële misdrijven, cybercrime, modus opérandi en een workshop-analyse cases. Het betreft hier een complementaire opleiding (Typology Based Approach) aan de meer klassieke opleidingen.

DOELSTELLING

Deze opleiding zal u leren inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën. Verder zal men leren de verschillende typologieën te situeren het geheel van de bestrijding van het witwassen (crime time line). Na de opleiding zal men een inzicht hebben in de typologieën die worden gebruikt in non-cash-based economieën (financially included part) en cash-based economieën (financially excluded part). Vervolgens wil deze opleiding u ook een houding van “professioneel scepticisme” aanleren met het doel u bewust te maken dat er in uw professionele werksfeer witwassen in het spel kan zijn, en u ook een vragende geest en een kritische beoordeling te leren ontwikkelen van mogelijke aanwijzingen (typologieën).

INHOUD

 • MODULE 1: Herkennen witwastypologieën - Inleiding AML/CFT

PRAKTISCHE INFORMATIE

Dit webinar on demand bevat:

 • video opname van de uiteenzetting rond 'Module 1 - Inleiding AML/CFT door Geert Delrue.
 • een oefentest
 • een afsluitende test (slecht 1 keer af te leggen).

De bedoeling is dat je de video opname goed doorneemt op je eigen tempo vooraleer je de test aflegt. 

OEFENTEST

De oefentest bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan deze oefentest verschillende keren afleggen, ter voorbereiding van de afsluitende test. 

AFSLUITENDE TEST

De afsluitende test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan de test slechts 1 keer afleggen en je moet minstens 50% halen om te slagen. Download hier (hyperlink toevoegen naar Edfin platform)  je attest met bijscholingspunten als je geslaagd bent. Ben je niet geslaagd? Dan heb je jammer genoeg geen recht op een attest geregelde bijscholing.

Opgelet! Zorg dat je de leerstof voldoende beheerst voor je de afsluitende test opent. Je hebt namelijk maar 1 kans om de afsluitende test in te vullen.

Praktische informatie e-learnings:

Onze e-learnings worden niet ondersteund door Internet Explorer. Gelieve de e-learning te openen in een andere browser

 • Delrue Geert

  Delrue Geert

  Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij wordt algemeen erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties op conferenties in België en het buitenland over witwassen en terrorismefinanciering. Hij geeft ook les als gastdocent aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Verder is hij ook auteur van 20-tal boeken in verband met financieel economische misdrijven, waaronder:
  − Witwassen en financiering van terrorisme - 2014 - derde druk;
  − Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme – 2014 – tweede druk ;
  − Financieel rechercheren - 2018;
  − Rechercher en matière financière - 2018;
  − Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement – 2019.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.

Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company