IDD en reclame

IDD en reclame

Praktische sessie i.v.m. het regelgevend kader IDD en reclame.
€ 90,- vrijstelling van BTW

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 18 december
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Inhoud

Reclame voor financiële producten waaronder verzekeringen is strikt gereglementeerd. De FSMA heeft inmiddels verschillende boetes opgelegd wegens inbreuken op het regelgevend kader.

Het doel van deze sessie (opleiding) is:

 • Een overzicht te geven van het complexe regelgevend kader waaronder de regels inzake IDD en het KB reclame
 • Het praktische toepassingsgebied te bespreken aan de hand van een concrete casus
 • Het bespreken van het toezicht door de FSMA op de reclame die door de financiële instellingen wordt gebruikt met de belangrijkste fouten en de interpretatie van de belangrijkste principes
 • Het formuleren van praktische aanbevelingen

Praktisch

 • De deuren openen vanaf 17u30 met hapje en drankje
 • Sessie start om 18u30
 • Korte pauze
 • Einde voorzien 21u30
 • Sandra Lodewijckx

  Sandra Lodewijckx

  Sandra is als partner verbonden aan de Commercial & Litigation praktijk en staat aan het hoofd van het Insurance & Reinsurance-team
  Specialisaties
  - verzekeringsrecht
  - aansprakelijkheidskwesties
  - pensioenrecht
  - procesvoering
  Expertise en ervaring
  Dankzij de zes jaar ervaring die Sandra bij ING Insurance (het huidige Vivium) opdeed, kan zij een directe praktijkervaring combineren met een juridisch perspectief, waardoor zij een unieke kijk en inzicht heeft in de kwesties waar haar cliënten mee te maken krijgen. We gebruiken het woord “uniek”, omdat geen enkel ander advocatenkantoor een dergelijke mix van ervaring in huis heeft.
  Onder haar klanten rekent zij Belgische en internationale verzekeraars en herverzekeraars, professionele organisaties, mutualiteiten en verzekeringstussenpersonen.
  Zij adviseert en procedeert in de verzekeringsdomeinen leven en niet-leven, distributie van verzekeringsproducten met inbegrip van nieuwe distributievormen, regelgeving, compliance en corporate governance, herverzekering, vennootschapsverzekering en portefeuille-overdrachten, de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten en het nazicht van polisteksten, evenals verzekeringstaksen.
  Ze beschikt over een diepgaande kennis van de Richtlijn betreffende Verzekeringsdistributie (IDD) en onderhoudt uitstekende contacten met verzekeraars, actuarissen, academici, verzekeringsverenigingen en controleorganen. Haar gecombineerde kennis van collectieve verzekeringen en pensioenen geldt als uitmuntend.

UCLL - Campus proximus -

Geldenaaksebaan 335
3001 Heverlee (Vlaams-Brabant)

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be