Hoe maak ik een goede aandeelhoudersovereenkomst?

Hoe maak ik een goede aandeelhoudersovereenkomst?

Tijdens deze opleiding wordt het BZB-Fedafin modeldocument 'aandeelhoudersovereenkomst' toegelicht.
€ 90,75 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin:

Gratis

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Schaalvergroting in de bank- en verzekeringssector leidt tot grotere kantoren. Steeds meer werken financiële tussenpersonen samen binnen een vennootschap. Voordelen zoals commerciële slagkracht en schaalvergroting staan hierbij voorop. Anderzijds is het samenwerken binnen een vennootschap ook een menselijk engagement. Het oprichten van een vennootschap is eenvoudig. Het besturen en het verdienmodel vraagt veel inzet en creativiteit. De statuten zijn de huwelijksakte van de vennootschap. Na de ceremoniële oprichting begint het echte werk. Afspraken over in- en uittreden, de toetreding van nieuwe vennoten, de waardebepaling van de aandelen, de aanstelling van zaakvoerders, niet-concurrentie e.d. kunnen in een aparte aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd worden. Het biedt heel wat voordelen op het vlak van confidentialiteit en flexibiliteit.

INHOUD WEBINAR

 • Hoe werken makelaars en agenten samen?
 • De onderhandeling: hoe aanpakken?
 • Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: wat is nieuw?
 • Welke vennootschapsvorm kiezen?
 • De geheimhoudingsclausule
 • Wegwijs: statuten – aandeelhouders - bestuurders
 • Statuten en aandeelhoudersovereenkomst
 • Clausules
 • Conflicten
 • Bijzondere aandachtspunten voor bank- en verzekering
 • Samenvatting

PRAKTISCHE INFORMATIE

Dit webinar on demand bevat:

 • 7 modules: video opname van de uiteenzetting rond 'Hoe maak ik een goede aandeelhoudersovereenkomst' door Luc Willems
 • Luc Willems

  Luc Willems

  Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht. Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be