Hoe maak ik een goede aandeelhoudersovereenkomst met mijn vennoten?

Hoe maak ik een goede aandeelhoudersovereenkomst met mijn vennoten?

“Beter een goede vennoot dan een verre vriend.”
€ 181,50 incl. btw
Exclusief voor leden van BZB-Fedafin
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Schaalvergroting in de bank- en verzekeringssector leidt tot grotere kantoren. Steeds meer werken financiële tussenpersonen samen binnen een vennootschap. Voordelen zoals commerciële slagkracht en schaalvergroting staan hierbij voorop. Anderzijds is het samenwerken binnen een vennootschap ook een menselijk engagement. Het oprichten van een vennootschap is eenvoudig. Het besturen en het verdienmodel vraagt veel inzet en creativiteit. De statuten zijn de huwelijksakte van de vennootschap. Na de ceremoniële oprichting begint het echte werk. Afspraken over in- en uittreden, de toetreding van nieuwe vennoten, de waardebepaling van de aandelen, de aanstelling van zaakvoerders, niet-concurrentie e.d. kunnen in een aparte aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd worden. Het biedt heel wat voordelen op het vlak van confidentialiteit en flexibiliteit.

Tijdens deze opleiding worden modellen van aandeelhoudersovereenkomsten besproken. Deze zijn aangepast aan de bank- en verzekeringsactiviteit.

Doelstelling 

De opleiding vertrekt uit de problemen en obstakels die zich kunnen stellen in vennootschappen van financiële tussenpersonen. Dit kan zowel gaan over het laten toetreden van nieuwe vennoten, overdracht aan familieleden, relatie met de principaal, omgaan met ernstige tekortkomingen e.d.

Hieraan wordt de vaststelling gekoppeld dat de statuten erg statisch zijn en niet voorzien omp te anticiperen op deze problemen of bepaalde incidenten.

Het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst kan op een discrete en flexibele wijze daarop inspelen. Het louter overnemen van modellen van aandeelhoudersovereenkomst houdt het gevaar in dat het samen met de statuten complex en onbeheersbaar wordt.

Met de deelnemers worden daarom de belangrijke onderdelen voor de financiële tussenpersonen doorgenomen en besproken. Er worden twee modellen voorgelegd: een basismodel en een algemeen model.

Doelgroep

De financiële tussenpersonen die in vennootschapsvorm samenwerken: de bankagenten en -makelaars, de verzekeringsagenten en -makelaars, de financieel planners.

Lesinhoud

 • Problemen en obstakels in vennootschappen van financiële tussenpersonen.
 • De statuten van de vennootschappen: publiek en statisch
 • De aandeelhoudersovereenkomst : discreet en flexibel met ruimte voor creativiteit
 • De aandeelhoudersovereenkomst: het basismodel en het algemeen model

Te bespreken bepalingen:

 • Overdraagbaarheid van aandelen binnen de familie
 • Toetreden en uittreden van vennoten
 • Voorkooprecht
 • Stemafspraken
 • Remuneratie, winstverdeling en dividendenbeleid
 • Bestuursmandaten
 • Blokkeringsminderheden
 • Belangenconflicten
 • Niet-concurrentiebeding
 • Relaties met de principaal
 • Ontmijningsclausules
 • Luc Willems

  Luc Willems

  Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht. Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.

De Vesten

Kanaalweg 6/1
2430 Laakdal (Limburg)

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be