Hoe bereid ik me voor op een inspectie door de FSMA?

Hoe bereid ik me voor op een inspectie door de FSMA?

Wat als je controle krijgt van de FSMA?
€ 121,00 incl. btw
Exclusief voor leden van BZB-Fedafin
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Verzekeringsmakelaars en bankagenten hebben een strikt gereglementeerd beroep. Zij helpen consumenten en ondernemingen om gelden te beleggen, zich te verzekeren en kredieten af te sluiten. Als zelfstandige ondernemer hebben zij een grote verantwoordelijkheid naar de klanten.

Hun activiteiten worden ook gecontroleerd en geïnspecteerd door de toezichthouder FSMA, de banken en verzekeringsondernemingen waarmee zij samenwerken en in uitzonderlijke gevallen door het gerecht.

Een inspectie of audit van het kantoor veroorzaakt heel wat stress. Dat is normaal. Het is een uitzonderlijke gebeurtenis. Maar ook inspecties en audtits zijn aan strakke regels verbonden.

Doelstelling

Deze opleiding wil inzicht geven in de wijze waarop inspecties en audits verlopen. Wat zijn de rechten en plichten van het kantoor dat geïnspecteerd wordt? Hoe omgaan met gerechtelijke onderzoeken? Heb ik verweermiddelen? Kan ik bijgestaan worden? 

Naast een algemene opfrissing van het wettelijk kader en de organisatorische verplichtingen waaraan een financieel tussenpersoon, verzekeringsmakelaar en bankagent moet voldoen gaat de opleiding vooral in op het praktische verloop van inspecties en audities.

Doelgroep

 • Zelfstandige tussenpersonen
 • Exclusief voor leden BZB-Fedafin

Lesinhoud

 • Financiële tussenpersonen hebben een vrij beroep
 • Het reglementair kader van het beroep (korte opfrissing)
 • Wie houdt toezicht?
 • Wat is een audit, een inspectie, een gerechtelijk onderzoek?
 • De rechten en plichten tijdens een audit, inspectie of onderzoek
 • Het verloop van een audit door de bank of verzekeringsonderneming
 • Het verloop van een inspectie door de FSMA
 • Het verloop van een gerechtelijk onderzoek
 • Kan ik mij voorbereiden?
 • Kan ik mij laten bijstaan door een advocaat of vertrouwenspersoon?
 • Goede praktijken en tips

Praktische informatie

 • Dit webinar zal doorgaan via Zoom.
 • De link naar het Webinar kan u op de dag van het webinar op deze pagina terugvinden 
 • Na het webinar ontvang je per mail een korte test over de besproken materie. Het slagen voor deze test is noodzakelijk om het attest permanente bijscholing te verkrijgen. Meer info hierover krijg je in onze webinar-richtlijnen.
 • Als je recht hebt op het attest permanente bijscholing, kan je dit enkele dagen na het webinar hier downloaden.
 • Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van het Webinar
 • Luc Willems

  Luc Willems

  Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht. Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be