Het nieuwe aansprakelijkheidsrecht: Vergrote aansprakelijkheid voor bestuurders, onderaannemers (bankagenten) dieren en tieners ?

Het nieuwe aansprakelijkheidsrecht: Vergrote aansprakelijkheid voor bestuurders, onderaannemers (bankagenten) dieren en tieners ?

Tips voor aanpassing contracten en gevolgen voor de dagdagelijkse praktijk.
€ 121,00 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin:

€ 90,75

Nog geen lid? Sluit je nu aan en geniet van het voordeeltarief.

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 23 september
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Vanaf 1 januari 2025 treedt er na 200 jaren een nieuwe wetboek aansprakelijkheidsrecht in werking. Dit heeft een zeer grote impact voor de aansprakelijkheid van bestuurders, onderaannemers, werknemers en alle andere personen die in uitvoering van een andere persoon of onderneming taken uitvoeren. Dit komt door de afschaffing van de zogenaamde ‘immuniteit van de uitvoeringsagent’. Door toenemende praktijk van een keten van onderaannemers heeft de wetgever voor deze controversiële afschaffing gekozen.

De afschaffing heeft zeker zijn nut voor malafide constructies in de bouwsector waar aannemers wel vaker failliet gaan. De bouwheer was dan zonder verhaal voor slechte uitvoering ten aanzien van zijn onderaannemers.
Evenwel heeft deze aanpassing wel grote repercussies op bestuurders, werknemers of ondernemingen die te goeder trouw hun taken uitvoeren.
Bestuurders en ondernemingen die taken uitvoeren voor hun medecontractant kunnen nu aangesproken worden door partijen (derden) hogerop in de keten en dit zelf voor de “lichtste fout”. Bestuurders en werknemers treden namelijk ook op als “onderaannemer” voor hun bedrijf of werkgever.
 
Doordat de wet van aanvullend recht is (niet dwingend) kunnen de grootste aansprakelijkheden worden afgedekt. Dit veronderstelt wel een aanpassing van allerlei contracten en algemene voorwaarden.
Ook moet er nagegaan worden of de verzekeringspolissen voor ondernemingen en bestuurders dekking voorzien voor deze aansprakelijkheid.
 
Tijdens het webinar gaan we ook in op andere wijzigingen in het aansprakelijkheidsrecht voor de dagdagelijkse praktijk (dieren, kinderen, bewijs schade en oorzakelijk verband….)

Praktische informatie

 • Dit webinar zal doorgaan via Zoom.
 • De link naar het Webinar kan u op de dag van het webinar op deze pagina terugvinden 
 • Na het webinar ontvang je per mail een korte test over de besproken materie. Het slagen voor deze test is noodzakelijk om het attest permanente bijscholing te verkrijgen. Meer info hierover krijg je in onze webinar-richtlijnen.
 • Als je recht hebt op het attest permanente bijscholing, kan je dit enkele dagen na het webinar hier downloaden.
 • Hier vind je een overzicht van alle richtlijnen. Lees deze grondig na voor de start van het Webinar
 • Michel Segers

  Michel Segers

  Michel Segers heeft een uitgebreide ervaring in het handelsrecht met een focus op de distributiesector.

  Hij adviseert cliënten in een hele reeks sectoren bij het opstarten van hun e-commerce, retail- en distributieactiviteiten. Hij adviseert ook franchisenetwerken die erkend leider zijn in hun markt om hen een juridische sprong voorwaarts te geven in de huidige digitale economie.

  Daarnaast is Michel Segers actief op het gebied van intellectuele eigendom en heeft hij cliënten met succes verdedigd in geschillen over handelsmerken en cliënten bijgestaan bij het opstellen van een hele reeks licentiecontracten (auteursrecht, databank,...).

  Michel Segers wordt ook aangesteld als arbiter in commerciële geschillen.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.

Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company