Het leren herkennen van witwastypologieën en de cijferberoepen

Het leren herkennen van witwastypologieën en de cijferberoepen

Cijferberoepen dienen zich te wapenen tegen witwassen en financiering van terrorisme.
€ 272,25 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin:

€ 181,50

Medewerker PC 341:

Gratis

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

De anti-witwaswet verplicht alle meldingsplichtigen, inzonderheid ook de cijferberoepen, om atypische (financiële) transacties te rapporteren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het witwasproces telt drie fases: injectie, opeenstapeling en integratie. Bij dit proces gaat het er vooral om de link te verbreken tussen het illegale fondsen en het oorspronkelijk misdrijf, waarna deze fondsen gemakkelijker in de legale economie kunnen worden geïntroduceerd. De cijferberoepen spelen een cruciale rol in die verschillende fases, vooral dan in hun functie van “gate-keeper” tot de legale economie. Vanwege hun vertrouwensfunctie in het commercieel gebeuren hebben zij als het ware de sleutel in handen om illegaal geld gemakkelijker in het legaal circuit binnen te loodsen. 

De klassieke AML/CFT-opleidingen concentreren zich vooral op de inhoud van de anti-witwaswet (inrichting van het kantoor, risk-based approach, eenvoudige en verscherpte waakzaamheid, …) terwijl deze opleiding je inzicht geeft in de technieken (typologieën) die worden toegepast door witwassers evenals inzicht in de meldings-, onderzoeks- en vervolgingsketen van het anti-witwasproces. Dit alles gebeurt aan de hand actieve schema's.

Doelstelling

Deze opleiding zal je leren inzicht verwerven in het verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën. Verder zal men leren de verschillende typologieën te situeren in het geheel van de bestrijding van het witwassen (crime time line). Na de opleiding zal men een inzicht hebben in de typologieën die worden gebruikt in non-cash-based economieën (financially included part) en cash-based economieën (financially excluded part). Vervolgens wil deze opleiding je ook een houding van “professioneel scepticisme” aanleren met als doel je bewust te maken dat er in het commercieel gebeuren witwassen in het spel kan zijn, en een vragende geest en kritische beoordeling te ontwikkelen van mogelijke aanwijzingen (typologieën).

Doelgroep

 • gericht aan de cijferberoepen (accountants, fiscalisten, boekhouders, belastingconsulenten)
 • verder ook iedere medewerker van een meldingsplichtige die een basiskennis van AML en CFT wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft

Lesinhoud

 • Witwasmodel-3 fasen
 • Witwascategorieën en witwastypologieën.
 • Wat is witwassen?
 • Waarom witwassen?
 • Waarom is witwassen zo interessant voor criminelen?
 • Professioneel scepticisme
 • Overlopen van de AML/CFT-verplichtingen
 • Nationale en internationale AML/CFT-actoren
 • Meldings-, onderzoeks- en vervolgingsketen
 • Detecteren van atypische transacties

Praktische informatie

Dit webinar on demand bevat:

 • 5 modules: video opnames van de uiteenzetting rond 'Leren herkennen van witwastypologieën en de cijferberoepen' door Geert Delrue.
 • een oefentest: De oefentest bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan deze oefentest verschillende keren afleggen, ter voorbereiding van de afsluitende test. 
 • een afsluitende test: De afsluitende test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. Je kan de test slechts 1 keer afleggen en je moet minstens 50% halen om te slagen. Download hier je attest met bijscholingspunten als je geslaagd bent. Ben je niet geslaagd? Dan heb je jammer genoeg geen recht op een attest geregelde bijscholing.

De bedoeling is dat je de video opnames goed doorneemt op je eigen tempo vooraleer je de test aflegt. Zorg dat je de leerstof voldoende beheerst voor je de afsluitende test opent. Je hebt namelijk maar 1 kans om de afsluitende test in te vullen. 

 • Delrue Geert

  Delrue Geert

  Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij wordt algemeen erkend als een autoriteit op het vlak van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties op conferenties in België en het buitenland over witwassen en terrorismefinanciering. Hij geeft ook les als gastdocent aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Verder is hij ook auteur van 20-tal boeken in verband met financieel economische misdrijven, waaronder:
  − Witwassen en financiering van terrorisme - 2014 - derde druk;
  − Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme – 2014 – tweede druk ;
  − Financieel rechercheren - 2018;
  − Rechercher en matière financière - 2018;
  − Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement – 2019.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be