E-learning: Hoe maak ik de interne procedure antiwitwas voor mijn kantoor?

E-learning: Hoe maak ik de interne procedure antiwitwas voor mijn kantoor?

Tijdens deze e-learning wordt het opstellen van de interne procedure en het jaarlijks activiteitenverslag besproken.
€ 302,50 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin:

€ 151,25

Medewerker PC 341:

Gratis

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

De antiwitwaswet heeft de verzekeringsmakelaars en makelaars in bank- en beleggingsdiensten administratieve en organisatorische verplichtingen opgelegd. De FSMA hecht groot belang aan de naleving van de antiwitwaswetgeving en onderzoekt via inspecties of de makelaarskantoren compliant zijn.

De algemene risicobeoordeling is het startpunt van een degelijk antiwitwasbeleid op kantoor. Rond het opstellen van de algemene risicobeoordeling antiwitwas, bestaat een aparte e-learning:  'Antiwitwasbeleid voor de verzekeringsmakelaar: Hoe maak ik de risicobeoordeling 'antiwitwas' in 7 stappen voor mijn kantoor?'

Tijdens deze e-learning, opgesteld i.s.m. Luc Willems (advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken) wordt je begeleid in het opstellen van de interne procedures en het jaarlijks activiteitenverslag.

Doelstelling

Het doel van deze e-learning is om de verzekeringsmakelaar die zijn algemene risicobeoordeling heeft uitgevoerd, te begeleiden in het opstellen van de interne procedures en het jaarlijks activiteitenverslag.  

Doelgroep

Met deze e-learning richten we ons in de eerste plaats tot verantwoordelijken voor het antiwitwasbeleid binnen het kantoor.

Lesinhoud

In deze e-learning komen volgende onderwerpen aan bod:

  • Even opfrissen: de wet van 18 september 2017
  • De taak van de verzekeringsmakelaar
  • De organisatie en de interne controle van het kantoor
  • De interne procedure
  • De analyse van de atypische verrichtingen en de meldingsprocedures
  • Het jaarlijkse activiteitenverslag
  • De bewaarplicht
  • De samenwerking met de toezichthouder FSMA

Opleidingspunten

Voor het behalen van de opleidingspunten, moet je minimum 2,5 uur aan deze e-learning spenderen.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be