E-learning ABC van het consumentenkrediet

E-learning ABC van het consumentenkrediet

Een introductie tot het consumentenkrediet met een overzicht van je rechten en plichten en meer info over de kredietovereenkomst
€ 121,00 incl. btw

Lid van BZB-Fedafin:

€ 60,50

Nog geen lid? Sluit je nu aan en geniet van het voordeeltarief.

Medewerker PC 341:

Gratis

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Het consumentenkrediet is een krediet dat aan een consument toegekend wordt, d.w.z. een natuurlijke persoon die gewoonlijk in België leeft, die voornamelijk met een privédoel voor ogen handelt en die het krediet gebruikt om een roerend goed (zoals een auto of televisie) of een dienst te kopen of, meer in het algemeen, om een privé-uitgave te doen.

Bij het aanbevelen van een consumentenkrediet moet je als kredietbemiddelaar zowel aandacht hebben voor de behoeften en wensen van de klant als voor de risico's voor de kredietverstrekker. Daarbij moet je rekening houden met een strikt gereglementeerd kader.

Inhoud

In deze e-learning:

  • maak je kennis met de verschillende formules van consumentenkredieten en hun het toepassingsgebied 
  • krijg je een overzicht van de voornaamste verplichtingen omtrent reclame voor consumentenkredieten
  • kom je te weten hoe een kredietovereenkomst tot stand komt en welke kosten hieraan verbonden zijn.
  • krijg je een overzicht van de verschillende voorwaarden voor de terugbetaling en de beëindiging van een consumentenkrediet.   

Doelstelling

Na het volgen van deze e-learning ben je in staat om uit te leggen:

  • wat een consumentenkrediet is en op wie en wat het consumentenkrediet van toepassing is
  • via welke kanalen een consumentenkrediet kan worden aangeboden
  • wat het verschil is tussen een kredietgever en een kredietbemiddelaar
  • wat de verschillende soorten consumentenkredieten zijn o.b.v hun specifieke kenmerken
  • wat de rechten en plichten zijn van de kredietnemer en de kredietgever toelichten bij aanbod van een consumentenkrediet.

Doelgroep

  • Gratis voor medewerkers PC 341 (Edfin-opleiding in samenwerking met Sofuba)

Opleidingsvorm

Deze opleiding is een e-learning, opgedeeld in 3 delen. Elk deel neemt ongeveer 20 minuten in beslag om volledig te doorlopen.

Opleidingspunten

Voor het behalen van de opleidingspunten, moet je minimum 1 uur aan deze e-learning spenderen.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er opleidingsuren gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen opleidingsuren? Dan zijn er geen uren gekoppeld aan de opleiding.

Het platform weet automatisch of jouw kantoor ressorteert in het PC 341. Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of je als medewerker staat aangeduid op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op via info@edfin.be .

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

footer.info.company