Cases BA uitbating

Cases BA uitbating

30 verschillende schadegevallen BA uitbating. Bespreking van waarborg en betrokken verantwoordelijkheid.
€ 163,35 incl. btw
30% korting mogelijk met kmo-portefeuille
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelstelling

 • Toepassen van de bestaande kennis BA uitbating.
 • Leren de waarborgen en de uitsluitingen ontdekken in de versie van de feiten die door de verzekerde gegeven worden.
 • Ontleding van het verhaal van de aangifte.
 • Leren aanduiden van wat verzekerd is en wat uitgesloten is.
 • Onderscheid kunnen maken tussen basiswaarborg en diverse uitbreidingen

Samenvatting van de inhoud

Bespreking van de aangifte van het schadegeval. De gebeurde feiten worden geïllustreerd met foto’s

Bij elke case wordt nagegaan op basis van welke wetgeving er aansprakelijkheid zou kunnen zijn voor de verzekerde. De wetgeving zit als bijlage uitgeprint in de syllabus.

Tevens wordt nagegaan of er waarborg is en in welke afdeling van de polis deze waarborg kan gevonden worden. Ook wordt nagegaan voor welke zaken er vaak een bijpremie gevraagd wordt. In diverse cases wordt ook de commerciële schade onderzocht.

Diverse sectoren komen aan bod: horeca, aannemers van bouwwerken, garages, sanitair, installateur, productie, schade door (en aan) eigen werk, landbouwsector; wegenwerken, bouwwerken, kweken van dieren, voertuigen met en zonder immatriculatie, werktuigen...

Syllabus

De syllabus bevat de teksten van een 30-tal aangiftes van schade. Het verhaal over de gebeurde feiten. Telkens worden dezelfde elementen onderzocht:

 • Is de verzekerde aansprakelijk of niet?  (en op basis van welk artikel van de wet)
 • Is er waarborg in de polis? (basiswaarborg of uitgebreide waarborg)

De feiten worden verduidelijkt met foto’s van de locatie. De foto’s zitten echter niet in de syllabus.

Vereiste basiskennis

Basiskennis van de polis BA uitbating is vereist. Basisprincipes van de extra-contractuele aansprakelijkheid (art 1382 – 1386bis BW) moeten gekend zijn.

KMO-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je VOF DVL Education aanduiden (erkenningsnummer DV.O241998).

 

 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be