Antiwitwaswetgeving in de praktijk: hoe herken ik een witwasoperatie?

Antiwitwaswetgeving in de praktijk: hoe herken ik een witwasoperatie?

Praktijkgerichte opleiding voor verzekeringstussenpersonen rond de antiwitwaswetgeving
€ 211,75 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Lid van BZB-Fedafin:

€ 121,00

Medewerker PC 341:

Gratis

Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Intussen zijn de antiwitwasverplichtingen al goed gekend. Tijdens deze opleiding legt advocaat-bemiddelaar Luc Willems de nadruk op de praktijk in de levensverzekeringssector aan de hand van concrete voorbeelden.

Doelstelling

Naast een algemene opfrissing van het wettelijke kader en de organisatorische verplichtingen, legt deze opleiding vooral de nadruk op de praktijk. Dit gebeurt door de bespreking en evaluatie van concrete voorbeelden, met nadruk op de levensverzekeringssector. De laatste wetswijzingingen én de nieuwe AML-code zijn verwerkt in deze opleiding.

Doelgroep

 • De zaakvoerders en medewerkers van financiële tussenpersonen: bankagenten en -makelaars, verzekeringsagenten en -makelaars & financieel planners.
 • Gratis voor medewerkers PC 341

Lesinhoud

 1. Wat is witwassen en financiering van terrorisme?
 2. De evolutie van de antiwitwaswetgeving
 3. Begrippen uit de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017
 4. De taken van de tussenpersonen
 5. Het toezicht op de tussenpersoon
 6. De basishouding
 7. Wat wijst op verhoogde risico’s?
 8. Hoe aanmelden?
 9. Praktische voorbeelden

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je Edfin aanduiden (erkenningsnummer DV.O222353).

Opmerking

In het kader van de huidige Covid-19 maatregelen vragen we alle deelnemers aan deze opleiding een mondmasker te dragen. Dit zowel tijdens de opleiding als tijdens het gebruik van de publieke ruimtes van de locatie. Gelieve uw eigen mondmasker mee te brengen naar de opleiding. Op die manier dragen we allen ons steentje bij om de verspreiding van het virus in te dijken.

 • Luc Willems

  Luc Willems

  Luc Willems is advocaat en erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Hij is gespecialiseerd in het handels-, bank- en verzekeringsrecht.

  Als parlementslid situeerden zijn activiteiten zich vooral op de beleidsdomeinen justitie en economie. Hij zetelde in het federale parlement als Volksvertegenwoordiger en Senator en was voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Hij was auteur van de wet die de agentuurovereenkomst van toepassing maakte op de bank- en verzekeringssector in 1999. Daarnaast realiseerde hij de Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten.

  Hij is lid van de Federale Deontologische Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voorzitter van het audit- en risicocomité van Patronale Life NV. In de periode 2009-2017 werkte hij in een diplomatieke context als Belgisch adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie. Hij maakte deel uit van het Benelux-parlement en de NATO-Assembly van 2003 tot 2007. Lokaal was hij provincieraadslid in Oost-Vlaanderen en gemeenteraadslid in de Stad Aalst.

Hotel Mercure

Kwadestraat 149B
8800 Roeselare (West-Vlaanderen)

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be