Edfin voor kantoren en organisaties

Baat je een zelfstandig financieel kantoor uit, ben je een opleidingscentrum of ben je een collectief dat tussenpersonen verenigt? Dan zit je bij Edfin op de juiste plaats. Wij bieden een platform dat ondersteuning geeft bij het volgen, geven en maken van opleidingen.

 • Registreer je kantoor/organisatie
 • Vervolledig het profiel van je kantoor/organisatie
 • Beheer je opleidingsaanvragen
 • Beheer de geregelde bijscholing van je kantoor/organisatie
 • Download de facturen van je kantoor/organisatie
 • Creëer je eigen e-learning

1. Registratie

De eerste stap is het registreren van je kantoor of organisatie op het Edfin-platform. Ben je verantwoordelijk voor de opleidingen binnen je kantoor of organisatie? Dan kan je dit proces zelf voltooien. Zo niet, dan geef je bij de registratie aan wie de opleidingsverantwoordelijke van je kantoor of organisatie is. Hij of zij zal vervolgens per mail uitgenodigd om de registratie te voltooien.

Registreer je kantoor    Registreer je organisatie

2. Profiel

Na het voltooien van de registratie krijg je als opleidingsverantwoordelijke toegang tot de pagina "Mijn kantoor/organisatie". Deze pagina biedt een overzicht van de gebruikers die aan je kantoor of organisatie gekoppeld zijn. Een gebruiker koppelen kan op twee manieren:

 • Je voegt een medewerker toe aan de hand van zijn e-mailadres (zie "Groepslid uitnodigen" bovenaan rechts). De medewerker ontvangt een e-mail met de melding dat hij aan je kantoor/organisatie werd toegevoegd en de vraag om zijn registratie te voltooien.
 • Een medewerker registreert zich zelf op Edfin en dient een verzoek in om lid te worden van je kantoor/organisatie (zie "Lid worden" op de pagina Gekoppelde kantoren/organisaties). Als opleidingsverantwoordelijke krijg je vervolgens een e-mail de vraag om dit verzoek goed te keuren.

Rollen

Nadat je medewerkers aan je kantoor of organisatie gekoppeld hebt, kan je hen bij "Acties" diverse rollen toebedelen. De rol bepaalt welke rechten ze hebben op het Edfin-platform om bepaalde functionaliteiten al dan niet te gebruiken. Er zijn drie rollen.

 • Edfin-gebruiker
  Gekoppelde leden hebben standaard de rol "Edfin-gebruiker". Dit betekent dat ze zich kunnen inschrijven voor opleidingen en kunnen aanduiden dat ze wensen dat je kantoor/organisatie hun opleidingen goedkeurt en betaalt. 
   
 • Opleidingsverantwoordelijke
  Opleidingsverantwoordelijken staan in voor het beheer van de opleidingen van hun kantoor/organisatie op het Edfin-platform. Ze beheren het profiel van hun kantoor of organisatie, voegen medewerkers toe, keuren opleidingsaanvragen goed en zorgen voor de financiële afhandeling. Daarnaast hebben ze de rechten om interne opleidingen en e-learnings aan te maken om hun medewerkers op te leiden. Ze kunnen alle opleidingen beheren die binnen het kantoor of de organisatie werden aangemaakt (inschrijvingen opvolgen, aanwezigheden noteren, etc.) Het is mogelijk om meerdere opleidingsverantwoordelijken aan te duiden binnen één kantoor of organisatie.
   
 • Docent
  Gebruikers met de rol "docent" kunnen net als opleidingsverantwoordelijke opleidingen aanmaken op het Edfin-platform. Maar in tegenstelling tot de opleidingsverantwoordelijken kunnen zij alleen de opleidingen beheren die ze zelf hebben aangemaakt. Ze hebben dus geen toegang tot opleidingen die andere opleidingsverantwoordelijken of docenten binnen een kantoor/organisatie hebben toegevoegd. 

Functies

Naast rollen kan je de gekoppelde leden van je kantoor/organisatie ook een functie toebedelen: PCP of VVD.

Statuten

Tot slot kan je hen ook een statuut toewijzen: zaakvoerder, vennoot of medewerker. Geef je een gekoppeld lid het statuut "medewerker", dan zal je ook moeten aangeven onder welk paritaire comité die werknemer ressorteert. Dit is belangrijk want alleen op die manier krijgen je medewerkers de correcte prijs te zien wanneer zij een opleiding willen volgen.

Verwijderen

Is een medewerker niet langer actief in je kantoor/organisatie? Dan kan je deze verwijderen bij "Acties". Het persoonlijk profiel van de gebruiker blijft wel bestaan, maar zal niet langer gekoppeld zijn aan je kantoor/organisatie.
 

Ga naar mijn kantoor/organisatie

 

3. Opleidingsaanvragen

Edfin-gebruikers kunnen zich inschrijven voor opleidingen op het Edfin-platform via het opleidingsaanbod of de opleidingskalender. Bij een inschrijving kunnen ze ervoor kiezen om de opleiding in hun vrije tijd en dus voor eigen rekening te volgen of om de opleiding te laten betalen door een kantoor of organisatie waaraan ze gekoppeld zijn. 

In het laatste geval krijgt de opleidingsverantwoordelijke van dat kantoor of die organisatie een e-mail dat een opleidingsaanvraag werd ingediend met de vraag om ze al dan niet goed te keuren. Keurt de opleidingsverantwoordelijke de aanvraag goed, dan kan hij de opleiding ook meteen betalen.

Hij hoeft dit niet meteen te doen. Hij kan er ook voor kiezen om verschillende opleidingsaanvragen in één keer goed te keuren en samen te betalen. Maar opgelet, een opleiding moet altijd goedgekeurd en betaald worden door een opleidingsverantwoordelijke. Anders is de inschrijving niet geldig en kan de medewerker die de aanvraag deed, niet deelnemen aan de opleiding. Tenzij hij de opleiding voor eigen rekening volgt en de factuur zelf betaalt.
 

Ga naar de opleidingsaanvragen van je kantoor/organisatie
 

4. Geregelde bijscholing

Als financieel tussenpersoon moet je er niet alleen over waken dat je genoeg opleidingspunten behaalt, je moet er ook op toezien dat je medewerkers voldoende opleidingen volgen. Maar het is niet altijd eenvoudig om een overzicht te houden en de nodige attesten te verzamelen. Edfin helpt je hierbij. Als opleidingsverantwoordelijke:

 • zie je het aantal punten dat je medewerkers per jaar al hebben behaald door opleidingen te volgen via Edfin;
 • krijg je per type opleidingspunten een overzicht van de opleidingen die ze gevolgd hebben;
 • download je de bijhorende attesten met vermelding van het puntenaantal. 
   

Ga naar de opleidingspunten van je kantoor/organisatie
 

5. Facturatie

Bij de betaling van één of meerdere opleidingen wordt automatisch een factuur gemaakt. In het factuuroverzicht kan de opleidingsverantwoordelijke de facturen downloaden van de opleidingen die alle gekoppelde leden van zijn kantoor of organisatie via Edfin hebben gevolgd.
 

Ga naar het factuuroverzicht
 

6. E-learning

Heb je een expertise in een financieel domein en wil je die graag delen met je collega's? Maak dan je eigen e-learning! Die kan je openstellen voor al je medewerkers en ook voor het grote publiek op voorwaarde dat Edfin ze goedkeurt.

Interesse? Neem contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Op de pagina Opleidingspunten medewerkers kan je van elke medewerker zien hoeveel opleidingspunten deze al heeft verzameld en de bijhorende attesten downloaden. Let wel, deze functionaliteit is voorbehouden voor opleidingsverantwoordelijken en werkt alleen wanneer de medewerkers toegevoegd zijn aan de pagina Mijn kantoor.

Op de pagina Opleidingspunten kantoor kan je van elke medewerker zien hoeveel uren bijscholing deze al heeft gehad in het kantoor. Let wel, deze functionaliteit is voorbehouden voor opleidingsverantwoordelijken en werkt alleen wanneer je zelf interne opleidingen voor je medewerkers hebt toegevoegd aan Edfin, je medewerkers hiervoor ingeschreven zijn en je na afloop van de opleiding hebt aangeduid dat ze aanwezig waren.

Een kantoor toevoegen doe je via deze pagina. De persoon die opgegeven wordt als opleidingsverantwoordelijke kan nadien medewerkers toevoegen aan het kantoor, hen inschrijven voor opleidingen, hun aanvragen voor opleidingen goedkeuren en inschrijvingen betalen.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be