Grondige opleiding successieplanning

Grondige opleiding successieplanning

Grondige bespreking van de diverse mogelijkheden inzake successieplanning, ook het fiscale luik wordt hier niet vergeten!
€ 285,56 incl. btw

30% korting mogelijk met kmo-portefeuille

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk tot 11 december
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Introductie

De voorbije jaren zijn er heel wat wijzigingen geweest in het wettelijk kader van verschillende materies binnen de rechtstak successieplanning. Er werd meermaals gesleuteld aan de erfbelasting (of successierechten), de vennootschapswetgeving en het ondernemingsrecht (van belang voor de controlestructuren, die vaak worden aangewend in familiale vermogensplanning). Ook het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht werd in 2018 van onder het stof gehaald. Naar aanleiding van deze wetswijzigingen werden tevens een heel aantal standpunten en voorafgaande beslissingen inzake schenk- en erfbelasting door Vlabel (in)genomen. Bovendien werd een veelvuldig gebruikte techniek van successieplanning, zijnde de schenkingen voor buitenlandse notaris eind 2020 in de kiem gesmoord. Ten gevolge hiervan duiken er alternatieve planningstechnieken op, en wordt de gunstmaatregel voor familiale vennootschappen des te belangrijker bij de overdracht van familiaal vermogen.

Sinds 1 juli 2021 zijn er nieuwe fiscale regels in werking getreden aangaande het fiscaal voordeel van een duolegaat, de tarieven in de erf-en schenkbelasting voor goede doelen, alsook de ‘vriendenerfenis’.

Tijdens dit seminarie gaan wij vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Zo worden de mogelijkheden inzake successieplanning bekeken op het vlak van:

 • het (nieuwe) huwelijksvermogensrecht
 • het (nieuwe) erfrecht
 • de erfbelasting / successierechten
 • de gunstmaatregel voor familiale ondernemingen en vennootschappen;
 • testamenten: soorten, vriendenerfenis, restlegaten, (fiscale wijziging van) duo-legaten
 • schenkingen: soorten (notarieel, handgift, de onrechtstreekse schenking, de vermomde schenking);
 • alternatieven na het sluiten van de kaasroute: aandachtspunten/twistpunten aangaande de bankgift, de schenking via het aandeelhoudersregister/UBO-register, de verkoop gevolgd door kwijtschelding van schuld enz.;
 • mogelijkheden om de “inkomsten” op het geschonken vermogen te behouden;
 • voorwaarden en lasten, te koppelen aan een schenking
 • “controlestructuren”: de besloten vennootschap in de nieuwe vennootschapswetgeving; de maatschap, private stichting/stichting administratiekantoor als certificeringsverhikel, enz.
 • het “onroerend vermogen”, o.a. gefaseerde schenking; aankoop in conventionele mede-eigendom; gesplitste aankoop,...
 • de levensverzekering

Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.

Doelgroep

Zaakvoerders en medewerkers van verzekerings-, bank-, immobiliën- en boekhoudkantoren, met een goede basiskennis van het thema erf- en successierechten. Deze kennis kan verder worden uitgediept via de opleiding 'Erf- en successierecht (en levensverzekeringen) van A tot Z' (docenten: Lieven Van Belleghem & Benny De Cauwer)

Documentatie

Als deelnemer ontvangt u een kopie van de slides en de tekstcursus 'Successieplanning'.

Kmo-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuilleOpgelet: bij het indienen van je aanvraag, moet je NCOI aanduiden (erkenningsnummer DV.O100092).

 • Liesbeth Franck

  Liesbeth Franck

  Liesbeth Franck is advocate bij Cazimir Advocaten en bekwaamde zich als Estate Planner gedurende 10 jaar in de private banking- en de consultancywereld. Sedert 2016 is zij verbonden als advocate aan de balie van Brussel. Ze heeft een bijzondere kennis inzake erfbelasting en vermogensplanning en is auteur van diverse artikelen. Tevens is ze organisator en lid van de Estate Planning Skill Group Gent-Kortrijk. Liesbeth treedt ook regelmatig op als spreker over onderwerpen gerelateerd aan vermogens- en successieplanning.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be