De wetgeving inzake hypothecair krediet
 • Diederik Bruloot
 • Categorie : Kredieten
 • Edfin

De wetgeving inzake hypothecair krediet

Impact van het nieuwe wettelijke kader voor hypothecaire kredietverlening op de tussenpersoon
€ 121,00 incl. btw
40% korting mogelijk met kmo-portefeuille
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

De verdere omzetting van de hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive, afgekort 'MCD-richtlijn') in Belgisch recht zorgt in de Belgische regelgeving voor een verschuiving van het toepassingsgebied tussen consumentenkrediet en hypothecair krediet. De nieuwe wetgeving inzake hypothecair krediet die in 2017 in werking is getreden, zorgt voor een aanzienlijk toegenomen complexiteit van het reglementaire kader voor hypothecaire kredietverlening. Daarbij werden ook de verplichtingen voor kredietbemiddelaars in belangrijke mate aangescherpt.

Doelstelling

Deze opleiding geeft een overzicht van het nieuwe wettelijke kader voor hypothecaire kredietverlening met bijzondere aandacht voor de verplichtingen van bemiddelaars .

Doelgroep

 • Zelfstandige bankagenten, kredietbemiddelaars (kredietmakelaars) en hun medewerkers.

Lesinhoud

 • Het toepassingsgebied van de nieuwe regels met onder meer richtlijnen inzake reclame en precontractuele informatie
 • Kredietwaardigheidsbeoordeling door de tussenpersoon 
 • Hoe kan ik als kredietbemiddelaar voldoen aan de adviesplicht naar mijn klnaten , prospecten toe?
 • Welke bepalingen zijn er opgenomen in de nieuwe reglementering rond nevendiensten ( gebundelede verkoop versus koppelverkoop)
 • Welke stappen kunnen / moeten gezet worden in geval van wanbetaling door de kredietnemer ?
 • Diederik Bruloot

  Diederik Bruloot

  Diederik BRULOOT is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Voorheen was hij er werkzaam als assistent en later als doctor-assistent. Hij doceert de vakken Handels- en economisch recht, Insolventierecht, International Economic Law en Notarieel vennootschapsrecht. Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten met een proefschrift omtrent schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht. Diederik Bruloot is in de eerste plaats verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent), maar maakt verder ook deel uit van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute en van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Gent (Oost-Vlaanderen)

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be