De wetgeving inzake hypothecair krediet
 • Diederik Bruloot
 • Categorie : Kredieten
 • Edfin

De wetgeving inzake hypothecair krediet

Impact van het nieuwe wettelijke kader voor hypothecaire kredietverlening op de tussenpersoon
€ 121,- incl. btw
40% korting mogelijk met kmo-portefeuille
Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

De nieuwe wetgeving inzake hypothecair krediet die in 2017 in werking is getreden, zorgt voor een aanzienlijk toegenomen complexiteit van het reglementaire kader voor hypothecaire kredietverlening. Daarbij werden ook de verplichtingen voor kredietbemiddelaars in belangrijke mate aangescherpt.

Doelstelling

Deze opleiding geeft een overzicht van het nieuwe wettelijke kader voor hypothecaire kredietverlening met bijzondere aandacht voor de verplichtingen van bemiddelaars.

Doelgroep

 • Zelfstandige kredietbemiddelaars en hun medewerkers

Lesinhoud

 • het toepassingsgebied van de nieuwe regels, reclame en precontractuele informatie
 • Kredietwaardigheidsbeoordeling
 • Adviesplicht
 • Nevendiensten
 • Wanbetaling
 • Diederik Bruloot

  Diederik Bruloot

  Diederik BRULOOT is als voltijds docent verbonden aan de faculteit rechten van de Universiteit Gent. Voorheen was hij er werkzaam als assistent en later als doctor-assistent. Hij doceert de vakken Handels- en economisch recht, Insolventierecht, International Economic Law en Notarieel vennootschapsrecht. Zijn onderzoek en publicaties situeren zich in het ruime domein van het Belgische en internationale ondernemingsrecht. Hij studeerde in 2005 met de grootste onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde aan diezelfde universiteit in juni 2012 de graad van doctor in de rechten met een proefschrift omtrent schuldeisersbescherming in het vennootschapsrecht. Diederik Bruloot is in de eerste plaats verbonden aan het Instituut Financieel Recht (UGent), maar maakt verder ook deel uit van het Ghent Rolin-Jaequemyns International Law Institute en van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Holiday Inn Hasselt

Kattegatstraat 1
3500 Hasselt (Limburg)

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be