Cases schaderegeling appartementen

Cases schaderegeling appartementen

Bespreking van een 15 tal verschillende schades. Diverse deelwaarborgen van de building polis komen aan bod.
€ 163,35 incl. btw
30% korting mogelijk met kmo-portefeuille
Inschrijvingen afgesloten op de gekozen datum

Een vraag over deze opleiding? Contacteer ons.

Doelstelling

Inzicht verwerven in de diverse polissen en overeenkomsten (conventies Assuralia) die een rol spelen bij de vergoeding van schade in appartementsgebouwen

Samenvatting van de inhoud

 • Contractuele verplichtingen van de brandverzekeraar tegenover de tussenkomst van een aansprakelijke tegenpartij.
 • Bespreking van de samenloop van verzekeringen (vb aansprakelijkheidsdekking en familiale en brandverzekering).
 • Voorbeelden op diverse Assuralia conventies.
 • Bespreking van een dossier brandschade, waterschade, aanrijding gebouw, glasbreuk, en Burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Bespreking relatie eigenaar – huurder gebruiker en verschil met verhaal van derden.
 • Bespreking verantwoordelijkheid van de verhuurder.
 • Assuralia conventie afstand van verhaal, samenloop verzekeringen, aanrijding door voertuigen, eigenaar-huurder, en conventie waterschade.

Programma


Aan de hand van een 15 tal praktische voorbeelden wordt de schaderegeling besproken.
Volgende conventies Assuralia komen aan bod:

 • Afstand van verhaal van derden bij brand
 • Samenloop van verzekeringen (bv bij waterschade: brandpolis en familiale)
 • Conventie schade door aanrijding

Verschil verhaal van derden en verhaal eigenaar-huurder
Contractuele regeling tegenover de regeling in aansprakelijkheid
Verdeling van de vrijstelling
Ook cases met aansprakelijkheid van diverse partijen en onderscheid tussen BA gebouw en andere BA waarborgen.
 

Vereiste basiskennis


Basiskennis van de brandpolis is vereist. Basiskennis van de Assuralia conventies die invloed hebben op de schaderegeling is wenselijk. Ervaring in de sector is een groot voordeel bij het volgen van deze opleiding. Deze opleiding is niet bestemd voor starters.

 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Lesmateriaal is enkel beschikbaar voor deelnemers.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt in onze veelgestelde vragen? Neem dan contact op.

Als er FSMA-punten gekoppeld zijn aan een opleiding, dan staan deze steeds vermeld in de opleidingskalender en bovenaan rechts op de detailpagina van een opleiding. Staan er geen punten? Dan zijn er geen punten gekoppeld aan de opleiding.

Vraag aan je opleidingsverantwoordelijke of het PC341 aangeduid geselecteerd is bij het paritair comité in de kantoorinstellingen van zijn profiel en of je functie aangeduid staat als medewerker op de pagina Mijn kantoor. Als beide voorwaarden voldaan zijn, zou je tegen het voordeeltarief moeten kunnen inschrijven voor opleidingen die in aanmerking komen voor medewerkers PC341. Zie je nog steeds de standaardprijs staan? Neem dan contact met ons op.

Zorg eerst en vooral dat je kantoor geregistreerd is en duid aan dat je lid bent van BZB-Fedafin. Was je kantoor al geregistreerd? Ga na of je lidmaatschap bij BZB-Fedafin correct aangeduid is in de kantoorinstellingen. Opgelet, deze pagina is enkel zichtbaar voor opleidingsverantwoordelijken. Zie je nog steeds de prijs zonder korting staan? Neem dan contact met ons op.

Toon alle vragen

Edfin is een initiatief van BZB-Fedafin

Edfin vzw - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be