Grondverzakking, de Vlaamse kleibodem

Grondverzakking, de Vlaamse kleibodem

Deze opleiding behandelt de problematiek van de verplichte dekking natuurrampen in de polis brand eenvoudige risico’s, onderafdeling grondverzakking.
€ 175,45 TVAC

30% de réduction possible grâce au Portefeuille PME

Inscriptions clôturées à la date sélectionnée

Une question sur cette formation ? Contactez-nous.

Doelgroep

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, PCPers, VVDers.

Doelstelling

 • Kennis verwerven over de wet natuurrampen (artikel 124 wet 2014), meer bepaald de afdeling grondverzakking (art 124 §1 d)
 • Kennis verwerven over de interpretatieve wet, verschenen op 29 oktober 2021 ivm hetzelfde artikel.
 • Onderscheid kennen tussen rampenfonds en de verplichte waarborg in een brandpolis eenvoudige risico’s.
 • Mogelijkheden voor de verzekerbaarheid van de grondverzakking leren kennen.

Inhoud

 • Artikel 124 Natuurramp: omschrijving.
 • Voorbereiding van de wet, belangrijke vraagstelling bij het ontwerp van de wet.
 • Reden van het verschijnen van de interpretatieve wet van 29 oktober 2021.
 • Specifieke situatie van de Vlaamse kleibodem.
 • Bestaande uitspraken van de rechtbanken over de verzekerbaarheid en de vergoedingen voor de brandpolis.
 • Gevolgen naar de toekomst en het verleden op basis van de interpretatieve wet.
 • Standpunt van een jurist; standpunt van een makelaar.
 • De indiening van het dossier bij het Gondwettelijk Hof door de verzekeraars.
 • Bespreking van 3 voorbeeldcases.

Vorm

Afstandsonderwijs / webinar.

De opleiding heeft betrekking op

 • de technische kennis m.b.t. de geldende wetgeving en m.b.t. bedrijfsbeheer overeenkomstig art. 11 §1, 1°, A, a, b, c en e en B van de wet van 27.03.95; algemene wetgeving
 • de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 11 §1, 1°, A, d van de wet van 27.03.95; TAK  8

Docent

Advocatenkantoor Ockier en Partners te Kortrijk met  introductie door Luc Devlamynck.

Informatie

Sedert september 2007 geldt door de wet op de natuurrampen een verplichte waarborg in de brandpolissen eenvoudige risico’s.
Over de waarborgen overstroming of aardbeving is er weinig discussie; over de waarborg grondverzakking des te meer.
Er zijn in het verleden ook tegenovergesteld uitspraken geweest van de rechters. Dat is de reden waarom de interpretatieve wet er gekomen is in het najaar van 2021.

In deze opleiding worden de argumenten van alle partijen (advocaten, rechters, verzekeraars en slachtoffers) besproken.

Vereiste basiskennis

Een minimum aan voorkennis inzake verzekering brand is wenselijk.

VKS niveau: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)
zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

Syllabus

Kopie van de slides.

KMO-portefeuille

Deze opleiding kan betaald worden met de kmo-portefeuille. Hierdoor bespaar je 30% korting op de kostprijs. Klik hier voor meer info over het betalen met de kmo-portefeuille. Opgelet:bij het indienen van je aanvraag, moet je “VOF DVL Education” aanduiden als KMO dienstverlener opleiding (erkenningsnummer DV.O241998).

 • Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck

  Luc Devlamynck was van 1982 tot 2018 zelfstandig verzekeringsmakelaar. Hij is geaccrediteerd opleidingsverstrekker. Luc is ook auteur van diverse cursussen. De opleidingen van Luc zijn gebaseerd op zijn eigen ervaring als makelaar en uiteraard getoetst aan de correcte wettelijke bepalingen. Veel toepassingen uit zijn opleidingen zijn gebaseerd op talrijke adviezen die collega’s van hem kregen. Als specialist brandverzekeringen is hij meerdere jaren voorzitter geweest van de technische commissie brand bij FVF. Hij is een van de oprichters van het makelaarscollectief S-team.

Questions Fréquemment Posées

Vous avez une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse dans notre foire aux questions ? Alors, contactez-nous..

Si la formation donne droit à des points FSMA, ceux-ci sont toujours mentionnés dans le calendrier de formation et indiqués dans la partie supérieure droite de la page de détail d’une formation. Il n'y a pas de points mentionnés ? Dans ce cas, la formation ne donne pas droit à des points.

Demandez à votre responsable de formation si la CP341 indiquée a été sélectionnée auprès de la commission paritaire dans les paramètres du bureau sous son profil et si votre fonction est désignée comme collaborateur sur la page « Mon bureau ». Si les deux conditions sont remplies, vous devriez pouvoir vous inscrire au tarif préférentiel aux formations qui entrent en ligne de compte pour les collaborateurs CP 341. Vous voyez toujours le coût standard s’afficher ? Alors veuillez nous contacter.

Assurez-vous d'abord que votre bureau est bien enregistré et indiquez que vous êtes membre de BZB-Fedafin. Votre bureau était déjà enregistré ? Vérifiez si votre affiliation à BZB-Fedafin est correctement renseignée dans les paramètres du bureau. Attention, cette page est uniquement visible pour les responsables de formation. Vous voyez toujours le prix sans réduction ? Alors veuillez nous contacter.

Afficher toutes les questions

Edfin est une initiative de BZB-Fedafin

Edfin asbl - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be