De nieuwe pandwet

De nieuwe pandwet

Overzicht van de belangrijkste vernieuwingen inzake het pandrecht
€ 121,- TVAC
40 % de réduction possible grâce au Portefeuille PME
Une question sur cette formation ? Contactez-nous.

Op 1 januari 2018 is de nieuwe Pandwet in werking getreden. Met deze wet wordt het stelsel van de zakelijke zekerheden op roerende goederen hervormd. 

Doelstellingen

Deze opleiding beoogt de belangrijkste vernieuwingen, in het bijzonder wat het pandrecht betreft, grondig toe te lichten.

Doelgroep

 • De zelfstandige financiële tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten
 • Medewerkers PC 341

Lesinhoud

 • Totstandkoming van het pandrecht
 • Goederen waarop het pandrecht kan worden gevestigd (handelszaak, voorraden, machines en andere bedrijfsuitrusting, voertuigen)
 • Registratie van het pandrecht in het nationaal pandregister
 • Pandrechten in een kredietovereenkomst
 • Gevolgen van het pandrecht
 • Uitwinning
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Retentierecht
 • Rangconflicten
 • Joke Baeck

  Joke Baeck

  Na de voltooiing van haar rechtenstudies aan de Universiteit Gent (2002), de Université de Paris X (2002) en het International Law Institute in Washington DC (2002), startte Joke Baeck haar loopbaan als advocaat-stagiair op het kantoor van meester Marcel Storme te Gent (2002-2005). Tegelijk werd zij praktijkassistent bij professor Hubert Bocken aan de Universiteit Gent, in de vakgebieden verbintenissenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht (2002-2004). Van 2005 tot 2011 werkte Joke Baeck aan een doctoraatsonderzoek over de restitutieverplichtingen na vernietiging of ontbinding van overeenkomsten, eerst als assistent (2005-2006) en vervolgens als Aspirant bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (2006-2011). Promotoren van dit onderzoek waren de professoren Hubert Bocken en Annelies Wylleman. Na de succesvolle verdediging van haar doctoraat in 2011, was Joke Baeck gedurende twee jaar doctor-assistent aan de Universiteit Gent. In die periode verlegde zij haar wetenschappelijke focus van het verbintenissenrecht naar het zekerheidsrecht. In 2013 werd zij benoemd als voltijds docent aan de Universiteit Gent, waar zij thans actief is in de vakgebieden zekerheidsrecht en rechtsmethodologie. Joke Baeck is auteur van tal van wetenschappelijke bijdragen in het domein van het verbintenissen- en zekerheidsrecht

Huis van de Bouw

Tramstraat 59
9050 Zwijnaarde (Flandre-Orientale)

Edfin est une initiative de BZB-Fedafin

Edfin asbl - Einestraat 21, 9700 Oudenaarde - BE0672.757.653 - info@edfin.be